SCIENTIFIC ARTICLES 2019 YEAR

1. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНИХ КРУП В УКРАЇНІ

3. ОРГАНИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 

SCIENTIFIC ARTICLES 2018 YEAR

1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

2. НАУКОВО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

3. МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

4. РЕГІОНАЛЬНА ПІДТРИМКА ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА У СВІТІ

5. НАЙКРАЩІ СВІТОВІ ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

6. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В КРАЇНАХ ЄС

7. РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

8. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ORGANIC 3.0 ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

9. ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

SCIENTIFIC ARTICLES BEFORE 2018 YEAR

1. ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ. МОНОГРАФІЯ

2. МОДЕЛЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ