Алекс Подолинський.
Биодинамическое земледелие. Вступительные лекции.

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2009
ISBN 978-966-441-136-0
Тираж: 1250
Формат: 60х84/16
Сторінок: 244

Книга перша з серії “Бібліотека журналу ORGANIC UA”. Ім’я Алекса Подолинського для десятків тисяч людей в усьому світі є своєрідним символом, яскравим прикладом практичного ведення біодинамічного сільського господарства. Адже саме ця людина, продовжуючи естафету свого діда Сергія Подолинського – видатного українського еколога, а також Рудольфа Штайнера, Ліл Коліско, Еренфріда Пфайффера, на практиці продемонстрував ефективність і всебічну корисність біодинаміки.

Чарльз Дарвін.
Про походження видів шляхом природнього відбору

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2009
ISBN 978-966-441-143-6
Тираж: 1250
Формат: 60х84/16
Сторінок: 548

Книга друга із серії “Бібліотека журналу ORGANIC UA”. Книга побачила світ 24 листопада 1859р., а перше видання українською мовою було здійснено в 1949р. Цей революційний твір, в якому так майстерно викладені і всебічно обгрунтовані наукові основи еволюційної теорії, користувався великою популярністю і вже перший наклад у 1250 екземплярів був миттєво розкуплений. Появу “Походження видів” один із сучасників Дарвіна образно порівнював із вибухом, “якого ще не бачила наука, який так довго готувався і так раптово нагрянув, так нечутно підведений і так смертоносно влучаючий. За масштабами, значенням заподіяного руйнування, за відлунням, що відгукнулося у найвіддаленіших галузях людської думки, це був науковий подвиг якому не було рівного”.

Рудольф Штайнер. Курс лекций по сельскому хозяйству

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2009
ISBN 978-966-441-136-0
Тираж: 800
Сторінок: 308

Третя книга з серії «Бібліотека журналу«ORGANIC UA». Великий філософ Рудольф Штайнер став адептом органічного господарства, у філософії якого сільське господарство відігравало важливу роль. У 1920-х роках він виступив з циклом лекцій, в яких говорив про залежність здоров’я тварин від здоров’я рослин, а добробут останніх пов’язував зі станом грунту. Саме ці лекції, що увійшли до збірки нашого видання, і закладають основу не тільки біодинамічного землеробства, а й взагалі відповідних вимог сучасності та майбутнього ставлення до навколишнього середовища.

Іван Овсінський. До кращого врожаю. Вибрані твори

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2009
ISBN 978-966-441-172-8
Тираж: 1250
Сторінок: 196

Четверта книга з серії «Бібліотека журналу«ORGANIC UA». Овсінський Іван Євгенович за період своєї діяльності зосередився на вивченні світового досвіду агровиробництва, ставши одним з перших, хто почав не лише вирощувати сам, але й пропагувати серед інших сою, далекоглядно передбачивши її колосальний потенціал для розвитку як рослинництва, так і тваринництва. Одним з перших у світі заявив про небезпечність захоплення мінеральними добривами. На протязі десятків років, обігнавши своїх північноамериканських колег принаймні на півстоліття, успішно відпрацьовував новітні методи мінімального обробітку ґрунту, які ввійшли в історію, як «нова система землеробства Овсінського».
Федерацією органічного руху України вперше сучасною українською мовою основну працю І.Є.Овсінського «Нова система землеробства» було видано в 2007 р. Книга, як і сто років тому, викликала досить жвавий інтерес серед самого широкого кола читачів. Саме тому було прийнято рішення про пошук інших незаслужено забутих праць нашого земляка. Результатом цієї роботи став черговий том Бібліотеки журналу ORGANIC UA: Вибрані твори І.Є.Овсінського «До кращого врожаю».

Эренфрид Пфайффер. Плодородие земли, его поддержание и обновление

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2010ISB
N 978-966-441-154-4
Тираж: 800
Сторінок: 344

Книга п’ята з серії «Бібліотека журналу ORGANIC UA». Видатний вчений, біохімік Еренфрід Пфайффер – один з провідних теоретиків методів біодинамічного сільського господарства та пропагандист біодинамічного землеробства. Його книга «Родючість землі, її підтримка і оновлення» багато разів перевидавалася в усьому світі, заслужено користуючись незмінним інтересом читачів. Вона допомагає по-новому побачити цінність землеробської культури, усвідомити і зміцнити моральну опору селянської праці, визначити і використовувати практично в будь-яких умовах ті агротехнічні заходи, які дозволять кожному селянинові поступово покращувати стан своєї землі, і відповідно якість одержуваних продуктів, вбачаючи в цьому не лише мету, а й шлях побудови культури майбутнього.

Николаус Ремер. Органические удобрения

Видавнича компанія “АРС”, Львів 2017
ISBN 978-966-2739-37-4
Тираж: 200
Сторінок: 160

В цій книзі Н.Ремер досліджує такі фундаментальні питання, як гумус у грунті, кремнезем і гомеопатичний кремнезем, органічні добрива як засіб підвищення потенційної родючості грунту, методи виготовлення допоміжних компостних препаратів тощо.

Автор в своїй роботі знайомить з накопленим досвідом обробки компосту та добрив у відповідності з рекомендаціями, що були представлені в Кобервітці в 1924 році. За словами Ремера, турбота про органічні добрива і компост служить покращенню здоров’я та родючості грунту. Здоров’я та сила замкнутого селянського господарства з його тваринами та рослинами – найкращий показник якості продуктів, що ним виробляються!

Книга рекомендується садоводам та огородникам, дачникам і фермерам, агрономам, студентам і вченим, керівникам сільськогосподарських підприємств та інших закладів, а також всім тим, хто намагається краще пізнати навколишній світ, відчути гармонію з царством природи та виростити безпечну, здорову й поживну продукцію для себе та своїх рідних і близьких!

Герберт Копф. Биодинамическая ферма

Видавництво: ВК “АРС”, Львів 2017
ISBN 978-966-2739-38-1
Тираж: 200
Сторінок: 272

Книга написана з метою надати короткий фактичний і, в деякій мірі, концептуальний опис біодинамічного методу, основні принципи якого були сформульовані Рудольфом Штайнером.

Біодинамічні ферми створюються за подобою організму, включаючи добре пристосовані до місцевих умов і збалансовані поєднання рослинного й тваринного світів. Ферма наближується до своєї природності, коли вона представляє собою свого роду індивідуальну, замкнуту в самій собі цілісність, самодостатню індивідуальність. Автор призиває прагнути до цього ідеалу.

Книга Г.Копфа – достойна поваги праця, в якій він намагався детально описати біодинамічну ферму як збалансовану самодостатню систему, в якій структура і управління дозволяють передбачати і швидко реагувати на виникаючі проблеми, а її характерною особливістю є використання активних речовин в гомеопатичних дозах. Де на першому місці стоїть не продуктивність, а правильний догляд, здоров’я та завершеність, не експлуатація ресурсів, а охорона середовища і довготермінова стабільність, не прибуток і конкурентоздатність, а справедливість і кооперація, не спеціалізація і жорсткі формули, а різноманітність, гнучкість і еволюція.

С.А. Подолинський. Вибрані Твори

Видавництво: ТОВ “Поліграф- Сервіс”, Київ 2008
ISBN 978-966-441-143-6
Тираж: 500
Сторінок: 128

У цій збірці творів вміщено основні праці відомого українського еколога та економіста Сергія Андрійовича Подолинського. Зокрема у роботах “Праця людини і її відношення до розподілу енергії” та “Людська праця та єдність сили” він одним з перших в науковому світі порушив питання про енергетику життя, екологію, автотрофність людства тощо, які сьогодні є надзвичайно актуальними. Збірник рекомендується студентам, аспірантам, науковцям та вченим, викладачам вищих та середніх навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться історією та шляхом розвитку органічного руху.

Органическое агропроизводство

Видавництво: Органік Прінт, Київ 2007
Тираж: 3000
Сторінок: 24

В брошурі розкриваються основні вимоги до органічного виробництва в галузі сільського господарства, зокрема в рослинництві та тваринництві.

І.Є. Овсінський. Нова система землеробства

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2007
ISBN 978-966-441-012-7
Тираж: 1000

В даній книзі представлений погляд автора на рослини як на самостійні істоти з власним пізнанням, волею. Розкриваються основні потреби та можливості рослин, забезпечення їх мікро- та макроелементами без внесення у грунт хімічно синтезованих добрив. Акцентується увага на достатності поживних речовин в атмосфері та грунті. Овсінський аналізує та порівнює дослідження багатьох науковців щодо впливу різних факторів на розвиток та врожайність рослин, приводить приклади обробітку грунту і доказує ефективність саме поверхневої системи його обробітку. Книга вперше друкується українською мовою. Рекомендується Федерацією органічного руху України для розширення знань про взаємовідносини людини та Землі.

Алекс Подолінський. Біодинаміка – шлях до ефективного землеробства

Видавництво: ЛА “Софія-А”, Київ 2006
ISBN 966-868-429-Х
Тираж: 1000
Сторінок: 48

Перша книга з серії “Класика біодинаміки”. Алекс Подолінський (онук відомого українського вченого С.А. Подолинського) – один з найбільш знаних у світі теоретик та практик біодинаміки. В книзі в легкій та доступній формі подано основні принципи біодинаміки. Вона рекомендується садівникам та городникам, дачникам та фермерам, студентам та вченим, всім тим, хто бажає розширити свої знання про взаємовідносини людини та Землі.

Алекс Подолінський. Біодинаміка – землеробство майбутнього

Видавництво: ЛА “Софія-А”, Київ 2006
ISBN 966-868-426-5
Тираж: 1500
Сторінок: 64

Друга книга з серії “Класика біодинаміки” торкається проблеми збереження навколишнього середовища, зменшення забруднення Землі пестицидами та іншими отрутохімікатами, забезпечення себе та своїх рідних і близьких якісним харчуванням. В даній книзі автор на конкретних прикладах роз’яснює дію біодинамічних препаратів, показуючи ефективність їх впливу на грунти та розвиток здорових рослин.

Алекс Подолінський. Жива культура землеробства. Живе знання

Видавництво: Софія-А”, Київ 2008
ISBN 978-966-868-458-6
Тираж: 1000
Сторінок: 96

Третя та четверта книги з серії “Класика біодинаміки”. В даній книзі розкриваються основні принципи біодинаміки, а також практичні аспекти приготування біодинамічних препаратів, особливості їх застосування, зокрема, важливість правильного розмішування та внесення бактеріальних препаратів для забезпечення ефективності їх дії.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 1

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2008
ISBN 978-966-441-105-6
Тираж: 1000
Сторінок: 204

Довідник містить нормативні документи Європейського Союзу стосовно органічного виробництва та маркування органічних продуктів, термін дії яких розпочався на території всіх країн ЄС з 1 січня 2009р. Довідник рекомендується Федерацією органічного руху України фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, інспекторам та сертифікаторам органічного виробництва, всім, хто прагне отримати повну інформацію щодо правил та вимог до виробництва та маркування органічної продукції. Довідник також може стати в нагоді вибагливим споживачам, які прагнуть знати більше про вимоги до органічних продуктів які вони споживають.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 2

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2010
ISBN 978-966-441-205-3
Тираж: 1000
Сторінок: 176

Довідник містить нормативні документи Європейського Союзу стосовно органічного виробництва та маркування органічних продуктів, термін дії яких розпочався на території всіх країн ЄС з 1 січня 2009р. Довідник рекомендується Федерацією органічного руху України фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, інспекторам та сертифікаторам органічного виробництва, всім, хто прагне отримати повну інформацію щодо правил та вимог до виробництва та маркування органічної продукції. Довідник також може стати в нагоді вибагливим споживачам, які прагнуть знати більше про вимоги до органічних продуктів які вони споживають.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 3

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2013

ISBN 978-966-2739-30-5

Тираж: 1000

Сторінок: 272

Довідник містить нормативні документи Європейського Союзу щодо правил органічного виробництва, особливостей маркування органічних продуктів та системи контролю органічного виробництва, прийнятих Єврокомісією у 2010-2013 рр. Довідник рекомендований фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, інспекторам та сертифікаторам органічного виробництва, державним службовцям, науковцям, викладачам, студентам та всім, хто прагне отримати детальну інформацію про особливості органічного виробництва.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 4

Видавництво: ЛА “ПІРАМІДА”, Львів 2015

ISBN 978-966-2739-35-0

Тираж: 1000

Сторінок: 136

Даний Довідник є продовженням виданих у 2008, 2010 та 2013 рр. Федерацією органічного руху України нормативних документів Європейського Со­юзу стосовно органічного виробництва та маркування органічних продуктів.

До даної книги увішли всі офіційні документи щодо функціонування органічного сектору економіки в Європейському Союзі, прийняті Єврокомісією протягом вересня 2013 р. – травня 2015 р.

Крім того, до Довідника увійшли Рекомендації Єврокомісії від 23 липня 2003 р. щодо принципів розробки національних стратегій та передових методів, спрямованих на забезпечення співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним сільським господарством, що згідно умов підписаної 27.06.2014 р. економічної і секторальної частин Угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною є частиною юридичних стандартів і мають розглядатися Україною при поступовому наближенні законодавства до європейського по конкретному сектору чи продукту.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 5

Видавництво: ВК “АРС”, Львів 2016

ISBN 978-966-2739-36-7

Тираж: 1000

Сторінок: 208

Даний Довідник є продовженням виданих у 2008, 2010, 2013 та 2015 рр. нормативних документів Європейського Союзу стосовно органічного виробництва та маркування органічних продуктів.

До п’ятої книги Довідника стандартів увійшли всі офіційні документи, що регулюють функціонування органічного сектору економіки в Європейському Союзі, які були прийняті Єврокомісією протягом червня 2015 р. – грудня 2016 р.

Крім того, до Довідника увійшли Настанови Комісії ЄС для додаткових офіційних перевірок органічних продуктів, що імпортуються з України, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану та РФ, прийняті у грудні 2015 р. та Настанови щодо проведення додаткового офіційного контролю продукції, країною походження якої є Україна, Казахстан або Російська Федерація, прийняті Єврокомісією 29 листопада 2016 р.

До Довідника увійшли також матеріали щодо нової Системи зареєстрованих експортерів (REX) – системи сертифікації походження товарів, яка буде застосовуватися у Генералізованій системі преференцій (GSP) Євросоюзу з 1 січня 2017 року. Вона ґрунтується на принципі самосертифікації суб’єктами господарювання, які видають так зване зазначення походження. Щоб отримати право видавати зазначення походження, суб’єкт господарювання має бути внесений у базу відповідним уповноваженим органом влади. Поступово система REX має повністю замінити чинну систему підтвердження походження на основі сертифікатів походження, виданих державними установами.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 6

Видавництво: ВК “АРС”, Львів 2018

ISBN 978-966-2739-39-8

Тираж: 1000

Сторінок: 204

Довідник є продовженням виданих у 2008, 2010, 2013, 2015 та 2017 рр. нормативних документів Європейського Союзу стосовно органічного виробництва та маркування органічних продуктів та дозволить створити повнішу картину сучасного законодавства Євросоюзу у частині регулювання органічного виробництва.

Основним документом даного Довідника стандартів ЄС став регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №2018/848 від 30.05.2018 року про органічне виробництво та маркування органічних продуктів і скасування регламенту Ради (ЄС) №834/2007, який вступить в дію у Європейському Союзі з 2021 року.

Довідник стандартів Національна органічна програма сільського господарства Сполучених Штатів Америки

Видавництво: ВК “АРС”, Львів 2014

ISBN 978-966-2739-33-6

Тираж: 1000

Сторінок: 268

Довідник є продовженням реалізації ініціативи Федерації органічного руху України щодо видання основних світових нормативних документів стосовно регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів.

Зважаючи на реальну перспективу розширення географії експорту своєї продукції на американський ринок, багато вітчизняних товаровиробників, які ведуть сертифіковане органічне агровиробництво за європейськими стандартами, розглядають можливість додаткової сертифікації свого виробництва згідно вимог Національної органічної програми (НОП) сільського господарства США.

Основні нормативні документи Міністерства сільського господарства США, які регулюють найрізноманітніші аспекти органічного виробництва, контролю та маркування у цій країні, ввійшли до Довідника стандартів НОП, книги 4 стандартів, виданої Федерацією органічного руху України.

Довідник рекомендується фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, інспекторам та сертифікаторам органічного виробництва, державним службовцям, науковцям та вченим, викладачам вищих і середніх навчальних закладів, студентам, аспірантам, споживачам, всім, хто прагне отримати повну інформацію щодо правил та вимог до виробництва та маркування органічної продукції в Сполучених Штатах Америки.

Гендер та органік

Видавництво: Органік Прінт, Київ 2010

Тираж: 1000

Сторінок: 80

У посібнику систематизовано подано основні поняття гендерної політики та гендерної рівності у сільському господарстві, детально викладено питання гендерної проблематики безпосередньо в органічному агровиробництві. Книга допоможе активізувати та підвищити рівень поінформованості населення про гендерні питання в органічному сільському господарстві, надасть змогу отримати нові знання про специфіку органічного агровиробництва, особливо серед сільського населення.

Біологічне різноманіття басейну Верхнього Дністра та проблеми його збереження

Видавництво: Органік Прінт, Київ 2011

Тираж: 1000

Сторінок: 72

Посібник спрямований на те, щоб цілісно та у систематизованій формі ознайомити читача з рідкісними представниками рослинного і тваринного світів, які потребують особливої уваги з нашого боку і тими найбільшими проблемами, які існують у взаєминах людини і природи в басейні верхів’я Дністра. Тут розповідається про найцікавіші види рослин і тварин, що занесені до нового видання Червоної книги України.

Посібник рекомендується Федерацією органічного руху України вчителям біології, учням загальноосвітніх шкіл, студентам, представникам НДО екологічного спрямування та всім, хто цікавиться проблемами збереження біорізноманіття.

Рудольф Хаушка. Учение о питании. К пониманию физиологии пищеварения и пондерабильных и импондерабильных аспектов питания

Видавництво: ВК “АРС”, 2012

ISBN 978-966-2739-02-2

Тираж: 1000

Сторінок: 220

«Вчення про харчування» – другий том трилогії доктора Рудольфа Хаушки, в яку так само входять: «Вчення про субстанцію», «Вчення про лікарські засоби».
Це – плід наукових і експериментальних досліджень автора, який протягом багатьох років вивчав зміни якостей води, грунту, сільськогосподарських рослин, тварин і, як наслідок, якості як продуктів харчування, так і життя людини.
Ми впевнені, що це видання, як і всі попередні, дасть можливість читачам під новим кутом уявити факти, без яких світогляд сучасної людини був би абсолютно неповним.
Р. Хаушка в своїх описах прагнув бути загальнозрозумілим. Такий стиль, іноді, може здатися надто простим для академічних вчених і в деяких відносинах чужим для них; так само як і факти, почерпнуті з орієнтованого на духовну науку погляди. Автор не очікує згоди з усіма наданими тут пропозиціями, проте з повною підставою можна сподіватися, що читання цієї книги спонукає до переосмислення загальноприйнятого образу світу.
Рудольф Хаушка – співзасновник фірми WALA-Heilmittel GmbH (Німеччина), що виробляє біодинамічних лікарські засоби і косметику за технологією та рецептурою, розробленими на основі представлених в книзі підходів.
Ця книга, що увійшла до Бібліотеки журналу «ORGANIC UA», рекомендується Федерацією органічного руху України дачникам і фермерам, студентам і вченим, керівникам сільського господарства, працівникам харчової промисловості, тим хто любить готувати, а так само любить не тільки смачну, але і корисну їжу , хто прагне краще пізнати навколишній світ, бажає відкрити для себе нові знання про здорову та якісну їжу, про правильне приготування їжі, про взаємозв’язок землі, рослин, тварин, людини і Космосу.

Рудольф Хаушка. Учение о лекарственных средствах. К созвучному времени познанию лекарственных средств

Видавництво: ВК “АРС”, 2012

ISBN 978-966-2739-01-5

Тираж: 1000

Сторінок: 280

Ця книга доктора Рудольфа Хаушка, входить у знамениту трилогію «Вчення про субстанцію», «Вчення про харчування» і «Вчення про лікарські засоби». Вона поповнила також серію видань, які увійшли до Бібліотеки журналу «ORGANIC UA» .
«Вчення про лікарські засоби» – завершальний том трилогії. Це не підручник фармакології в звичайному сенсі, призначений тільки для фахівців, але справжнє духовно-наукове дослідження лікувальної дії різних субстанцій, феноменів і сутності зцілення – в руслі антропософії Рудольфа Штайнера.

Рудольф Хаушка. Учение о субстанции. К пониманию физики, химии и терапевтического действия веществ

Видавництво: ВК “АРС”, 2013

ISBN 978-966-2739-25-1

Тираж: 1000

Сторінок: 328

Книга Рудольфа Хаушки «Учение о субстанции» із серії Бібліотека журналу «ORGANIC UA» – основна його праця, що стала результатом десятирічних експериментальних досліджень в області природознавства та медицини.

Ця книга, разом з іншими його працями «Вчення про харчування» і «Вчення про лікарські засоби», справить не лише величезне враження на читачів, але і допоможе отримати багато нових знань, без яких світогляд сучасної людини був би абсолютно неповним.

Рекомендована всім, хто прагне краще пізнати навколишній світ, бажає відкрити для себе нові знання про космічну суть земних створінь, сутність субстанції, екзистенцію духу тощо.

В.И.Вернадский. Биосфера и ноосфера

Видавництво: ВК “АРС”, 2013

ISBN 978-966-2739-21-3

Тираж: 1000

Сторінок: 416

Настоящий сборник «Биосфера и ноосфера» является первым томом Собрания сочинений В.И.Вернадского. Это издание приурочено к 150-летию со дня рождения В.И.Вернадского. В книгу включены наиболее значимые и актуальные произведения ученого, посвященные вопросам строения биосферы и ее постепенной трансформации в сферу разума — ноосферу. Кроме того, в этот сборник вошла одна из последних статей академика, посвященная Гете, которого Вернадский считал не только великим поэтом, но и выдающимся натуралистом и в этом аспекте может быть сравним лишь с Платоном и Леонардо да Винчи.

В.И.Вернадский. Очерки геохимии

Видавництво: ВК “АРС”, 2013

ISBN 978-966-2739-22-0

Тираж: 1000

Сторінок: 488

Настоящий сборник «Очерки геохимии» является вторым томом Собрания сочинений В.И.Вернадского. В книгу включены наиболее значимые и актуальные произведения ученого, посвященные изучению истории кремния и силикатов, марганца, брома, йода, углерода, радиоактивных элементов в земной коре. Много внимания автором уделено изучению химического состава земной коры, океана, атмосферы.

В.И.Вернадский. Размышления натуралиста

Видавництво: ВК “АРС”, 2013

ISBN 978-966-2739-23-7

Тираж: 1000

Сторінок: 532

Настоящий сборник «Размышления натуралиста» является третьим томом Собрания сочинений В.И.Вернадского. В этой серии работ, посвященных проблеме пространства и времени в физико-математических и геологических науках, раскрывается замысел автора доходчиво нарисовать контуры общей картины зарождения и развития научной мысли как «планетной силы», под влиянием которой закономерно совершается переход биосферы в ноосферу – сферу, связанную с возникновением и развитием разумной человеческой деятельности.

Олена Апанович. За плугом Господь іде

Видавництво: ВК “АРС”, 2013

ISBN 978-966-2739-24-4

Тираж: 1000

Сторінок: 80

«За плугом Господь іде» – одна з останніх робіт О.М.Апанович, у якій вона глибоко досліджує агрокультуру українського селянства й козацтва в контексті ідей наших видатних співвітчизників – Сергія Подолинського та Володимира Вернадського. Крім того, до збірки входять дві статті, написані О.М.Апанович у 1992-1993 рр., в яких постають незнайомі факти з життя видатного українського вченого В.І.Вернадського, аналізується його концепція біосфери та ноосфери.

Видання рекомендується Федерацією органічного руху України для студентів, науковців, викладачів, справжніх патріотів України, всіх тих, хто цікавиться питаннями сільського господарства, екології та історії.

Кооперація та органік

Видавництво: Органік Прінт, 2014

ISBN 978-617-7031-32-0

Тираж: 1000

Сторінок: 80

Кооперація сільськогосподарських виробників органічної продукції може стати вагомим механізмом їх самоорганізації, механізмом захисту невеликих селянських, фермерських господарств від недобросовісних посередницьких структур та економічної залежності від них, механізмом реальної конкуренції з великими аграрними формуваннями та корпораціями. Даний Посібник допоможе читачам осмислити необхідність об’єднання власних зусиль, напрацювань та досягнень задля ефективного розвитку органічного господарювання в Україні саме через призму кооперації. В нагоді для цього стане досвід відомих у світі кооперативів, які працюють за органічними принципами та стандартами.

Посібник рекомендується фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, державним службовцям, науковцям та вченим, викладачам вищих і середніх навчальних закладів, студентам, аспірантам, споживачам, всім тим, хто прагне отримати пізнати не лише історію розвитку кооперації в Україні, але ознайомитись з найкращими сучасними іноземними практиками кооперативів, які успішно розвиваються, обравши для себе органічні пріоритети.

Переваги органічних продуктів

Видавництво: Органік Прінт, 2018

Тираж: 3000

Сторінок: 32

Матеріали, розміщені у даному буклеті, у доступній та зрозумілій формі допоможуть Вам розібратися з особливостями органічного виробництва та відмінністю його від конвенційного.

Споживання органічних продуктів – це важливий компонент раціонального та здорового способу харчування. Різні звички у їжі мають різний вплив на наше здоров’я та навколишнє середовище. Вибір здорового та безпечного способу харчування також вимагає зосередження уваги на регіональних сезонних харчових продуктах, які обробляються так, щоб зберегти їх поживну цінність і упаковані та доставлені до вашого столу у такий спосіб, щоб не шкодити довкіллю.

Буклет рекомендується дорослим та дітям, які хочуть дізнатися більше про переваги органічних продуктів різного спектру, як рослинного, тваринного походження, аквакультури, тощо.

Регіональна підтримка органічного виробництва в Україні

Видавництво: Органік Прінт, 2018

УДК 338.432:631.147(477)

Тираж: 2000

Сторінок: 56

Print

У посібнику висвітлено стан розвитку органічного виробництва в Україні, приведено досвід підтримки виробників органічної продукції. Особлива увага приділена практиці застосування стимулів розвитку органічного сектору з боку місцевих органів влади, які здійснюють це в межах власних бюджетних ресурсів у своїх регіонах.

У роботі надано практичні рекомендації для можливого запровадження системи підтримки органічного виробництва на регіональному рівні.

Видання рекомендується органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, депутатам, державним службовцям, науковцям, викладачам, студентам та всім, хто прагне отримати детальну інформацію не лише про особливості органічного виробництва, але й про можливі стимули для прискорення розвитку органічного сектору в цілому.

Органічне агровиробництво: освітні аспекти

Видавництво: Органік Прінт, 2018

УДК 658:512.4(083.13)

Тираж: 1000

Сторінок: 64

У методичному посібнику приведено досвід організації системи спеціальної та вищої освіти у навчальних закладах різних країн/. де викладанню предметів, пов’язаних з органічним агровиробництвом, приділяють особливу увагу. Особливі акценти зроблені на висвітленні теми становлення вітчизняної системи вищої та спеціальної органічної освіти, а також поточного стану підготовки кадрів для органічного сільського господарства у коледжах та університетах України.

Видання розраховане для науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів освіти, аспірантів, студентів, агровиробників, фермерів, працівників сфери освіти та обслуговування. Методичний посібник також може бути корисним для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, депутатам, державним службовцям та всім тим, хто прагне отримати більше інформації щодо різних освітніх аспектів при висвітленні процесів розвитку органічного сектору.