UKR RUS ENG

НОВИНИ

Milovanov_Eugene2 жовтня  2012 р. в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України на Курсах підвищення кваліфікації  Голова Правління Федерації органічного руху України, к.е.н. Євген Милованов прочитав чергову із запланованих лекцій на тему: «Сертифіковане органічне агровиробництво - основа для ефективного розвитку агропромислового комплексу України". Основною аудиторією були голови сільських та селищних рад з усіх регіонів держави.

Тема органічного виробництва в останні роки активно обговорюється в засобах масової інформації, наукових колах, серед безпосередніх виробників та споживачі. Тому важливим, особливо для сільських голів, які є провідниками новітніх, цікавих ідей на селі, було почути актуальну інформацію про органічне виробництво, особливо з огляду на нещодавно прийнятий Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".

Вчергове варто відзначити послідовну політику Національного університету біоресурсів і природокористування України щодо наукової підтримки та розвитку досліджень в галузі органічного виробництва, що вказує на важливість та перспективність як навчання спеціалістів для органічної галузі, так і поширення самої ідеї виробництва безпечних для здоров'я продуктів харчування.

 

Zakonoproekt27 вересня 2012 р. Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (№9707), підготовлений народними депутатами України Г.М.Калетніком, І.Г.Кириленком, Ю.А.Кармазіним та І.Ф.Шаровим і ухвалений Верховною Радою України 18 вересня 2012 року, був направлений на підпис Президенту України.

 

Logo_NAAN26 вересня 2012 р. відбулося засідання Бюро Президії Національної академії аграрних наук України з питання "Наукове забезпечення та перспективи органічного виробництва в Україні".

Заслухавши та обговоривши доповідь директора ННЦ "Інститут землеробства НААН" члена-кореспондента НААН Камінського В.Ф. "Наукове забезпечення та перспективи органічного виробництва в Україні", бюро Президії Національної академії аграрних наук України відмічає актуальність проблеми та необхідність системного підходу і адаптації основ органічного виробництва продукції до ґрунтово-кліматичних та інших умов України. Погіршення в багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, екологічної ситуації, посилення процесів деградації ґрунтів, проблеми з виробництвом нормативних за якістю харчових продуктів обумовлюють необхідність зміни сучасної стратегії землеробства.

За участі НААН розробляється національна законодавча і нормативно-методична база у сфері органічного землеробства. З 2011 р.  науковими установами Академії виконується ПНД НААН "Органічне виробництво сільськогосподарської продукції" (головна установа з виконання – ННЦ "Інститут землеробства НААН"), де приймає участь 75 установ і організацій з метою відпрацювання науково-методичних основ ведення органічного землеробства в Україні. Практична реалізація програми полягатиме у комплексі організаційних і агротехнічних заходів щодо екологічно збалансованого й ощадливого ведення сільського господарства з максимальним залученням природних місцевих органічних ресурсів.

Для успішного розвитку органічного виробництва в Україні необхідно вирішити ряд першочергових завдань: удосконалити законодавчу та нормативно-правову базу, яка б чітко окреслила державну політику у сфері "органічного" виробництва; визначити території, які придатні для ведення органічного землеробства; розробити національні стандарти та системи сертифікації органічної продукції рослинництва і тваринництва, нормативні документи з питань виробництва нових біологічних засобів захисту рослин (технічні умови, технічні регламенти). Потребують подальшого теоретичного обґрунтування роботи з оцінки, районування та регламентації придатності ґрунтових умов для ведення органічного землеробства та садівництва; визначення вимог до екологічного стану і родючості ґрунтів, на яких вирощується органічна продукція; розроблення методів комплексної оцінки екологічного стану об’єктів сільськогосподарського та лісового призначення щодо їх придатності для ведення органічного виробництва; оцінки природних вододжерел, створення нових біологічних засобів захисту рослин, біостимуляторів і біогербіцидів, пошуку та розроблення технологій розведення та застосування нових видів ентомофагів, технологій органічного виробництва кормів та продукції тваринного походження тощо.

За результатами обговорення прийнята постанова  Бюро Президії Національної академії аграрних наук України.

 

25218 вересня 2012 р. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

Законом, проект якого було підготовлено народними депутатами України Г.М.Калетніком, І.Г.Кириленком, Ю.А.Кармазіним та І.Ф.Шаровим, визначаються правові, економічні та організаційні основи виробництва та реалізації органічної продукції, встановлюються вимоги до вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини.

Документ містить, зокрема, положення щодо впровадження:

системи контролю на всіх етапах виробництва органічної продукції з метою гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні;

процедури інспектування та сертифікації виробництва, переробки органічної продукції, реєстрації суб’єктів виробництва. При цьому сертифікація полягає в здійсненні перевірки на відповідність вимог закону як самого процесу виробництва, так і кінцевого продукту. За допомогою інспектування здійснюється спостереження за всіма етапами виробництва, за наслідками якого складається висновок, на основі якого сертифікаційною комісією оцінюватиметься відповідність процесу виробництва вимогам закону при видачі сертифікатів.

Законом №9707, за який проголосували 262 народні депутати, також визначаються:

вимоги до інспекторів, які здійснюватимуть інспектування, задля забезпечення належного, повного та об’єктивного виконання ними своїх обов’язків;

вимоги до уповноважених органів сертифікації (повинні бути акредитованими та отримати дозвіл на здійснення інспектування та сертифікації саме органічної продукції);

механізми державної підтримки виробництва органічної продукції.

Документ прийнято з урахуванням уточнення, внесеного під час обговорення.

У своєму інтерв’ю журналу ORGANIC UA, співавтор Закону н.д.Кириленко І.Г., зокрема, зазначив: «Прийняття цього Закону закладає правову основу для повноцінного, ефективного розвитку органічного агровиробництва. Справжні органічні фермери не лише отримають захист від недобросовісної конкуренції з боку шахраїв-псевдоорганіків. Саме сертифіковані органічні фермери у своїй діяльності мають обов'язково фінансово стимулюватись державою, адже необхідно не лише говорити про продовольчу безпеку - настав час зробити це продовольство безпечним!»