UKR RUS ENG

НОВИНИ

Melitopol-15.11.201315 листопада 2013 р. Федерація органічного руху України прийняла участь у Міжнародному семінарі «Практичне природне землеробство: якість продукції, ефективність, перспективи».

Захід відбувся у Центрі природного землеробства «Таврія органік» при Таврійському державному агротехнологічному університеті (м. Мелітополь Запорізької області).

Метою семінару було ознайомлення з результатами наукових досліджень, практичним досвідом природного землеробства, сприяння впровадженню органічного землеробства у Запорізькій області та Україні.

Учасниками семінару стало більше 80 представників  провідних наукових організацій та навчальних закладів України, Росії, Білорусі, що займаються проблематикою органічного виробництва, відомі громадські організації, як Полтава-органік, Федерація органічного руху України, представники бізнесу, фермери й інші сільськогосподарські виробники та оператори органічного ринку, а також представники сертифікуючих організацій, зокрема, Органік Стандарт.

Melitopol-15.11.2013-2Основними питаннями, які розглядалися учасниками семінару, були наступні:
- досвід застосування природних технологій у виробництві зернових і технічних культур, овочів, плодів і ягід, у тому числі персику і суниці;
- вимоги до с.-г. техніки природного землеробства та досвід її застосування;
- стан та перспективи органічного виробництва в Україні;
- перспективи органічних розсадників;
- особливості маркетингу органічної продукції, ринки збуту.

За результатами семінару учасники вирішили підготувати відповідну резолюцію, а також організаторами, за підтримки Президентського фонду Леоніда Кучми, був підготовлений збірник матеріалів, до якого увійшли доповіді учасників, що стане в нагоді як для фахівців аграрного сектору, так і для студентів, науковців, всіх тих, хто цікавиться питаннями природного землеробства.

 

Bielorussia_seminar_13.11.201313 листопада 2013 р. у Мінську в Академії управління при Президентові Республіки Білорусь відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція «Органічне сільське господарство: досвід розвитку за кордоном і впровадження в Білорусі». Організаторами цього заходу стали Палата представників Національних зборів Республіки Білорусь, Міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, Міністерство сільського господарства і продовольства, Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, Коаліція Чиста Балтика, екологічне установа «Агро-Еко-Культура» та установа «Центр екологічних рішень».

У конференції прийняли участь понад 100 фахівців не лише з Білорусі, але й зарубіжжя - України, Литви, Латвії, Польщі, Норвегії, Швейцарії. Експерти поділилися наявним теоретичним та практичним досвідом з розвитку органічного сільського господарства. Зокрема, виступили: С.Галашевський, директор ТОВ «Органік стандарт» (співзасновник якого - Федерація органічного руху України) з доповіддю «Органічне виробництво: його визначення, сертифікація та ідентифікація», Є.Милованов, к.е.н., Голова Правління Федерації органічного руху України з доповіддю «Поточний стан і перспективи розвитку органічного сектора в Україні. Законодавча основа діяльності».

У Білорусі згаданий напрямок тільки починає розвиватися: громадські організації заговорили на цю тему трохи більше п'яти років тому, не так давно почали розроблятися державні програми з впровадження нової практики ведення сільського господарства. При цьому, як заявив заступник голови Постійної комісії Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь з питань екології, природокористування та чорнобильської катастрофи М.Іванченко, у 2014 р. планується представити на розгляд парламенту Білорусі проект закону про органічне сільське господарство.

 

Krug_stil_07.11.20137 листопада 2013 р. у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулося засідання круглого столу на тему: «Інтеграція екологічної складової в аграрному секторі» (м. Київ).

У засіданні круглого столу взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Міжнародної громадської організації «Всенародний контроль та захист», Всеукраїнської екологічної ліги, Федерації органічного руху України, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Національної академії аграрних наук України, Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

На засіданні було розглянуто ряд питань, зокрема: екологічна складова в «Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року», екологізація сільського господарства; перспективи розвитку органічного землеробства в Україні; природоохоронні та рекреаційні аспекти сільськогосподарської практики; біологічна безпека та якість сільськогосподарської продукції; екологічний аудит в системі управління сільськогосподарських підприємств; ринкові механізми еколого-орієнтовного регулювання землекористування в Україні.

Виконавчий директор Федерації органічного руху України Андрій Коняшин висвітлив питання стану та перспектив органічного руху в Україні з огляду на прийняте нещодавно законодавство та необхідність розробки в найближчій перспективі низки підзаконних актів задля ефективного  розвитку органічного ринку нашої держави.

В результаті обговорення учасники круглого столу прийняли такі рішення:

1. Під час розроблення «Державної програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» забезпечити врахування природоохоронних цілей і завдань, визначених Законом України «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року, в тому числі:
- зменшення до 2020 р. в середньому на 5–10% площ орних земель в областях шляхом виведення зі складу орних земель схилів з крутизною понад 3 градуси, земель водоохоронних зон, консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених сільськогосподарських угідь з подальшим їх залісенням у лісовій та лісостеповій зонах і залуженням у степовій зоні;
- створення умов для широкого впровадження екологічно орієнтованих та органічних технологій ведення сільського господарства.
2. Провести науково-обґрунтовану трансформацію структури сільськогосподарських земель з метою формування збалансованого співвідношення між окремими компонентами агроекосистем та забезпечення екобезпеки і екорівноваги території, зокрема збільшити частку сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ) відповідно до науково обґрунтованих показників.
3. Зменшити площі орних земель до 37–41% території шляхом виведення з ріллі схилів з крутизною понад 3 градуси, земель водоохоронних зон, деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених сільгоспугідь із подальшою їх ренатуралізацією.
4. Розробити та впровадити елементи контурно-меліоративної системи землекористування.
5. Розширити площі полезахисних лісосмуг.
6. Забезпечити підтримку розвитку органічного землеробства.
7. Розробити порядок і запровадити економічне стимулювання землевласників і землекористувачів щодо ведення екологічно збалансованої сільськогосподарської діяльності.
8. Розробити систему індикаторів агроекологічного моніторингу.
9. Забезпечити формування екомережі на сільськогосподарських землях.
10. Впроваджувати ресурсозберігаючі та невиснажливі агротехнології.
11. Розробити стратегію та план дій з адаптації землеробства до зміни клімату.
12. Зменшити надходження у довкілля відходів тваринництва через запровадження їх переробки та використання, в тому числі зменшення забруднення поверхневих вод зворотними водами та поверхневим стоком з територій тваринницьких комплексів.
13. Ліквідувати могильники худоби, які не відповідають вимогам чинного законодавства та застосовувати сучасні методи з переробки біовідходів тваринництва.
14. Забезпечити дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин і тварин на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Домагатися повної заборони використання ГМО та вирощування генетично модифікованих рослин.
15. Запровадити екологічно безпечні методи зрошення з метою зменшення рівня вторинного засолення ґрунтів.
16. Сприяти збереженню основних показників родючості та характеристик природного стану ґрунтів на меліорованих сільськогосподарських землях.
17. Забезпечити регулярне оприлюднення на веб-сайтах Мінагрополітики України та Держземагенства України інформації щодо моніторингу стану земельних ресурсів, зокрема щодо вмісту в ґрунтах забруднюючих речовин; площ деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель; показників родючості ґрунтів; площ районів, що зазнають ерозії ґрунтів; площ земель, які використовують в органічному землеробстві; залишкової кількості в ґрунтах пестицидів, агрохімікатів і важких металів; площ зрошуваних, осушених і підтоплених земель; площ законсервованих і рекультивованих земель; стану поводження з відходами тваринництва.
18. Постійно підвищувати рівень екологічної освіти та інформування сільського населення щодо екологічних проблем агросфери.

 

Seminar_05.11.13-105 листопада 2013 р. Федерація органічного руху України, за підтримки Проекту USAID Aгроінвест та Міністерства аграрної політики та продовольства України організувала в рамках Х Міжнародної агропромислової виставки "Агрофорум 2013" семінар "Органічне виробництво: європейський вибір українських аграріїв".

Понад 40 учасників у Міжнародному виставковому центрі ознайомились з практичним досвідом в різних сферах органічного виробництва та збуту органічної продукції, обмінялись думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного сектору в Україні в контексті прийняття нового Закону та європейської інтеграції української економіки. У своєму виступі Голова Правління Федерації органічного руху України, к.е.н. Євген Милованов дав вичерпну характеристику стану та перспектив розвитку органічного ринку у світі та в Україні з огляду на прийнятий Закон “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та євроінтеграційне спрямування України. 

Seminar_05.11.13Спираючись на власний багаторічний практичний досвід органічного господарювання в Полтавській, Херсонській, Кримській та Волинській областях, провідний експерт Федерації органічного руху України Геннадій Тищенко дав рекомендації щодо налагодження ефективного господарювання за органічними стандартами.

Seminar_05.11.13-2Всі інші виступаючі звертали увагу на необхідності дотримання взятого вітчизняними органічними виробниками курсу на європейські стандарти якості та доречності формування в Україні органічного регулювання, яке б максимально узгоджувалось з вимогами та практикою Євросоюзу. Зокрема, керівник проекту мережі "Терра Органіка" Ольга Іванова поділилась досвідом розвитку роздрібної торгівлі органічними продуктами на прикладі власної франчайзингової мережі, яка теж за взірець бере досвід схожих систем збуту у Європі.