UKR RUS ENG
There are no translations available.

21 лютого 2013 р. Європейська комісія оприлюднила повідомлення про розробку Проекту Регламенту Комісії, яким вносяться зміни до Постанови (ЄС) № 1235/2008, що містить детальні правила для виконання Постанови Ради № 834/2007 щодо заходів стосовно імпорту органічних продуктів з третіх країн. Ухвалення документу очікується наприкінці червня 2013 р. Він набуде чинності 1 січня 2014 р. Термін подачі коментарів спливає 21 квітня 2013 р.

dovidnik1Сфера дії документу поширюється на продукти сільського господарства (включаючи продукцію аквакультури), призначені для розміщення на ринку ЄС як органічні продукти. Метою Проекту є покращення можливостей для контролю за обігом імпортних органічних продуктів. Органічні продукти, що імпортуються до ЄС, мають супроводжуватися сертифікатом, що видається компетентним органом управління або контролюючим органом у третій країні, які, відповідно до законодавства ЄС, визнаються як еквівалентні, зокрема пройшли процедуру авторизації імпорту в будь-якій країні-члені ЄС згідно зі статтею 19 Регламенту ЄС № 1235/2008.

dovidnik2У Проекті зазначено, що протягом останніх років урядами або приватними установами деяких третіх країн були розроблені та запроваджені спеціальні системи контролю за обігом органічних продуктів. Відповідно до документу, пропонується надати можливість контролюючим органам, що здійснюють сертифікацію імпортної продукції з третіх країн до ЄС, вносити до сертифікатів конкретні посилання на ці системи з метою покращення процесу моніторингу вказаної продукції. Крім того, передбачається зазначати безпосередньо у сертифікаті код контролюючого органу третіх країн. Це дозволить краще відслідковувати, який саме орган здійснив сертифікацію продукції, та режим, за якого товар був імпортований.Наведені вище зміни узгоджені з позицією Регуляторного комітету ЄС з виробництва органічної продукції.

Федерацією органічного руху України вже здійснено переклад на українську мову більшості нормативних документів Євросоюзу щодо регулювання органічного сектору. Всі згадані документи було опубліковано у Довідниках стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів Книга 1 та Книга 2, які вийшли з друку у 2008 та 2010 рр. відповідно. Зараз у Федерації органічного руху України завершується робота над Книгою 3 Довідника стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів, у яку увійдуть всі нормативні документи щодо регулювання органічного сектору, які прийняті Євро комісією у період грудня 2010 – травня 2013 рр. Книга, яку планується надрукувати наприкінці першого півріччя 2013 р., заслуговує на увагу як з боку вітчизняних підприємств, що постачають або мають намір постачати органічну продукцію до ЄС, так і для тих, хто імпортує органічні продукти з Євросоюзу.

 
There are no translations available.

organic-20132 квітня 2013 р. в Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбулась нарада з питань підготовки та проведення XXV Міжнародної виставки «АГРО-2013». В згаданому заході прийняв участь Голова Правління Федерації органічного руху України Є.В. Милованов. В ході зустрічі обговорювалися формат, умови, терміни проведення різноманітних тематичних заходів. Зокрема, протягом 22-25 травня 2013 р. в рамках «АГРО-2013» спільними зусиллями Міністерства аграрної політики та продовольства України, ТОВ «ПромФінІнвест -Груп» та Федерації органічного руху України буде організовано спеціалізовану виставку «ORGANIC-2013», яка буде супроводжуватись дегустаційним шоу «Смак органіку».

Більше інформації про виставку можна отримати на сайті: http://agroexpo.com.ua/Ukr/organic.php

 

Za_plugom_obklad_lyce13 марта 2013 г., к 150-летию со дня рождения В.И.Вернадского (1863-1945), совместными усилиями Федерации органического движения Украины, Президентского фонда Леонида Кучмы «Украина» и издательской компании «АРС» выходит из печати сборник статей О.М.Апанович «За плугом Господь идет».

Этот сборник трудов выдающейся украинской исследовательницы входит в серию «Библиотека журнала «ORGANIC UA», которая издается с 2009 г.
Елена Михайловна Апанович (1919-2000) - выдающийся украинский историк, исследователь истории казачества и один из лучших отечественных специалистов по изучению научного наследия организатора и первого Президента Украинской Академии наук В.И.Вернадского.

«За плугом Господь идет» - одна из последних работ О.М.Апанович, в которой она глубоко исследует агрокультуру украинского крестьянства и казачества в контексте идей наших выдающихся соотечественников - Сергея Подолинского и Владимира Вернадского.

Кроме того, в сборник входят две статьи, написанные О.М.Апанович в 1992-1993 гг, в которых возникают неизвестные факты из жизни выдающегося украинского ученого В.И.Вернадского, анализируется его концепция биосферы и ноосферы.

Издание рекомендуется Федерацией органического движения Украины для студентов, ученых, преподавателей, настоящих патриотов Украины, всех, кто интересуется вопросами сельского хозяйства, экологии и истории. Эта книга предназначена не только быть прочитанной, но и стать яркой жемчужиной собственной библиотеки человека, привыкшего думать и принимать взвешенные решения.

 

VERNADSKIY_1-3_tom12 марта 2013 г., в день празднования 150-й годовщины со дня рождения В.И.Вернадского, совместными усилиями Федерации органического движения Украины, Президентского фонда Леонида Кучмы «Украина» и издательской компании «АРС» выходит из печати трехтомное собрание сочинений В.И.Вернадского. Этот сборник трудов выдающегося украинского ученого входит в издающуюся с 2009 г. «Библиотеку журнала «ORGANIC UA».

Владимир Иванович Вернадский (родился 12 марта 1863 г.) – естествоиспытатель, выдающийся мыслитель, минералог и кристаллограф, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии и учения о биосфере, организатор Украинской Академии Наук. В своих исследованиях выдвинул крупнейшие, представляющие значительное практическое значение научные проблемы: строения силикатов, геохимии редких и рассеянных элементов, поисков радиоактивных минералов, роли организмов в геохимических процессах, определения абсолютного возраста горных пород и многое др. Созданная Вернадским биогеохимия изучает геохимические процессы, в которых участвуют организмы. Она же задействована в решении ряда проблем не только минералогии, агрохимии, почвоведения, физиологии растений, геоботаники, биохимии, но и органического сельского хозяйства, охватывая глубокие вопросы развития жизни на Земле, поскольку они касаются взаимосвязей неорганической и органической природы. Эволюция растительного и животного мира, вопросы минерального питания растений, ряд их болезней не могут успешно разрабатываться без решения  проблем биогеохимии, без учёта распространения микроэлементов в растениях, грунтах, воде той или иной области земной коры.

Успешное решение выдвинутых в современную эпоху на первый план разнообразных глобальных проблем, экологических в том числе, невозможно без обращения к учению Вернадского о биосфере и ноосфере, в котором сформулированы принципы взаимодействия природы и общества. Учение Вернадского о биосфере – это целостное фундаментальное учение, органично связанное с важнейшими проблемами сохранения и развития жизни на Земле, знаменующее собой принципиально новый подход к изучению планеты как развивающейся саморегулирующейся системы в прошлом, настоящем и будущем.

В первый том Собрания сочинений В.И.Вернадского входят его работы под общим названием «Биосфера и ноосфера»,

во второй том вошли «Очерки геохимии»,

в третий том включены «Размышления натуралиста».

Вернадский (1863-1945) – один из наиболее выдающихся организаторов науки в мире, по строю мысли и широте охвата природных явлений стоит в одном ряду с такими корифеями, как Леонардо да Винчи, Иоганн Вольфганг Гете, Михаил Ломоносов и Жорж-Луи Леклерк де Бюффон. Тонкий, детальный анализ явлений реальности, и на этом фоне - грандиозные обобщения, охватывающие весь космос, земную кору, биосферу и Землю как планету, живое вещество, человека и человечество - таковы в общем виде причины теснейшей, не случайной, а внутренней, органической связи естествознания и философии в творчестве В.И.Вернадского. Это даёт все основания говорить о нем как о выдающемся естествоиспытателе, крупнейшем мыслителе ХХ века не только в масштабах Украины или России, но и всего мира.

Настоящее собрание сочинений В.И.Вернадского рекомендуется Федерацией органического движения Украины не только для студентов, научных работников, преподавателей естественнонаучных дисциплин, но и для всех тех, кто интересует вопросами биологии, экологии, химии, физики, минералогии, философии и истории науки. Эти книги достойны занять почетное место в книжной коллекции, как любителя научной литературы, так и человека, старающегося постоянно расширять свой кругозор.