Засідання Технічного комітету стандартизації «Охорона  навколишнього природного  середовища  України»