ОРГАНІК – це наше майбутнє!

Зробимо світ безпечнішим!

ПРО ФЕДЕРАЦІЮ

ФЕДЕРАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ ставить за мету всебічну пропаганду цінностей та світогляду, притаманних прибічникам світового органічного руху, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва з одночасним розвитком сучасних світових та вітчизняних безпечних для природи та людини технологій, сприяння розвитку органічного руху в Україні, в т.ч. не лише безпосередньо виробництву, переробці та експорту органічної продукції, а й формуванню вітчизняного ринку споживання

Для більш динамічного та ефективного розвитку органічного руху в Україні прийшов час об’єднати зусилля всіх господарств, наукових та освітніх закладів, переробних та інших підприємств та установ, зацікавлених у виробництві та поширенні здорової, абсолютно безпечної для споживання продукції, при вирощуванні та переробці якої враховувались би також обов’язково як дбайливе ставлення до природи загалом, так і до землі та людей, що на ній працюють, зокрема.

Саме тому в 2005 р. була створена ФЕДЕРАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ, що ставить за мету всебічну пропаганду цінностей та світогляду, притаманних прибічникам світового органічного руху, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва з одночасним розвитком сучасних світових та вітчизняних безпечних для природи та людини технологій, сприяння розвитку органічного руху в Україні, в т.ч. не лише безпосередньо виробництву, переробці та експорту органічної продукції, а й формуванню вітчизняного ринку споживання.

За більше ніж  80 років свого існування як окремого напрямку господарювання, органічне виробництво в світі з діяльності невеликого числа фермерів, що виробляли чисті, натуральні продукти для визначеного кола своїх близьких традиційних споживачів, перетворилося в могутній міжнародний процес, що включає вже не тільки виробництво сільськогосподарської продукції, але і жорстко регламентовані та контрольовані збереження, переробку, транспортування, дистрибуцію і т.ін.

Ситуація на світових ринках продовольства свідчить про зростаючу зацікавленість споживачів в здоровому та повноцінному харчуванні разом з безпосереднім внеском в збереження природного довкілля. Тому саме задоволення попиту на органічні продукти продовжує бути одним з стратегічних напрямів розвитку сільського господарства в більшості європейських країн.

Послуги Федерації

  • Отримання необхідної інформації про органічне виробництво.
  • Консультації щодо систем, основних вимог, правил ведення органічного господарювання.
  • Отримання знижок на літературу, що видає Федерація.
  • Безкоштовна участь в семінарах, конференціях, круглих столах, що проводить Федерація в Україні з можливістю отримання роздаткового матеріалу.
  • Допомога в отриманні інформації щодо навчання в Центрах підготовки спеціалістів для органічного агровиробництва.
  • Сприяння участі в міжнародних спеціалізованих виставках по органічному сільському господарству, міжнародних семінарах, конференціях, часткове покриття витрат.
  • Реклама в виданнях Федерації:

– на сайті Федерації;
в журналі “ORGANIC UA”;
– в інших спеціалізованих друкованих виданнях.