Органік в Україні

В Україні виробники розпочали усвідомлено займатись органічним виробництвом наприкінці 1990-х років. Активно розвиваючи внутрішній ринок, наша держава все більше заявляє про себе й на міжнародному ринку органічної продукції, входячи за площами сільськогосподарських угідь, задіяних під її вирощування, до світових лідерів, збільшуючи асортимент пропонованої продукції та географію поставок.

Демонструючи протягом останніх років стійку позитивну динаміку зростання площ сільгоспугідь, на яких ведеться сертифіковане органічне виробництво, спостерігається стабільне зростання як кількості операторів органічного ринку, так і рівня споживання органічної продукції в Україні, чому сприяє тенденція активного наповнення внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок налагодження переробки органічної сировини. Зокрема, це крупи, борошно, молочні та м’ясні продукти, яйця, соки, мед, олії, чаї, лікарськи трави.

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо в 2002 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус “органічного”, то в 2020 р. нараховувалось вже 549 органічних операторів, а загальна площа сільськогосподарських угідь, на яких ведеться органічне виробництво, склала 462225 га.

Рис.1. Кількість органічних операторів в Україні

Джерело: за даними IFOAM, Федерації органічного руху України та Міністерства економіки України

Більшість українських органічних господарств розташовані в Київській, Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Житомирській областях. Українські сертифіковані органічні господарства – різного розміру – від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до декількох тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. З огляду на процес зростання числа дрібних органічних господарств, їх спеціалізація акцентується, в першу чергу, на вирощуванні плодоовочевої та ягідної продукції. Проте залишається фактом експортна орієнтація виробників, особливо зернобобових культур та ягід.

Таблиця 1. Загальна площа органічних с.-г. угідь (в т.ч. перехідного періоду) в Україні, 2002-2020 рр. 

РікПлоща, га РікПлоща, га
20021644492012272850
20032395422013393400
20042400002014400764
20052419802015410550
20062420342016411200
20072498722017420000
20082699842018429100
20092701932019467980
20102702262020462225
2011270320

Джерело: за даними IFOAM, Федерації органічного руху України та Міністерства економіки України

В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення внутрішнього ринку вітчизняною органічною продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Відповідно досліджень Федерації органічного руху України, з початку 2000-х років в нашій державі спостерігається стабільне щорічне зростання внутрішнього споживчого ринку органічних продуктів, що демонструють дані, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2. Обсяги споживчого ринку органічних продуктів в Україні, 2004-2020 рр. 

РікМлн. Євро РікМлн. Євро
20040,120127,9
20050,2201312,2
20060,4201414,5
20070,5201517,5
20080,6201621,2
20091,2201729,4
20102,4201833,0
20115,1201936,0
202038,0

Джерело: за даними IFOAM та Федерації органічного руху України

Одним із важливих питань для розвитку органічного ринку в Україні є необхідність врегулювання нормативно-правової бази, що дозволить забезпечити діяльність виробників у відповідності до вітчизняних органічних стандартів з відповідним контролем як сертифікаційними органами, так і державою. Так, у 2013 році був прийнятий Закон України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, який діяв до 02 серпня 2019 року. Однак, краще сказати, що Закон був недієвим, оскільки положення документу були недосконалі та, в більшості, не відповідали вимогам європейського регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

З метою удосконалення засад правового регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та адаптації вимог органічного законодавства до правових норм Євросоюзу, за підтримки громадського сектору та фахівців органічного ринку, органів виконачої влади був прийнятий новий Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (№ 2496-VІІІ, набрав чинності 02 серпня 2018 р., вступив у дію з 02 серпня 2019 р.).

У першу чергу в Законі враховані повною мірою директиви й регламенти ЄС, що дозволяє адаптувати українське законодавство до європейського; удосконалено вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції; вилучено положення щодо оцінки придатності земель для виробництва органічної продукції, що суперечило міжнародній практиці; докорінно змінено принципи сертифікації виробництва; суттєво удосконалено вимоги до органів сертифікації, інспектора з органічного виробництва; конкретизовано відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва, обігу та маркування органічної продукції, як для виробників так і для органів сертифікації, тощо. Зокрема, введення в обіг або реалізація продукції без сертифіката, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та/або її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції або вимогам законодавства держави походження такої продукції, тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.

В даний час експерти робочої групи при Мінагрополітики з розробки законодавства в органічній сфері, до якої входять і фахівці Федерації органічного руху України, працюють над розробкою підзаконних актів, які є важливими для функціонування органічного ринку.

Так, постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (а також колишнього Міністерства аграної політики та продовольства України) вже затверджені:

 • Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної продукції,
 • Порядок ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу,
 • Порядок ведення Переліку органів іноземної сертифікації,
 • Державний логотип для органічної продукції,
 • Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях,
 • Порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва,
 • Порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції,
 • Порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації,
 • Форма заявки на включення до Реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції.
 • Вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;
 • Порядок звітування органів сертифікації до Мінекономіки та Держпродспоживслужби про видані ним сертифікати;
 • Порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг органами сертифікації до Мінекономіки та Держпродпоживслужби  (накази Мінекономіки).

Ознайомитися з документами можна за ПОСИЛАННЯМ:

Ще в одному документі здійснювався акцент на органічному секторі, а саме в Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р., яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України за №806-р від 17 жовтня 2013 року. В стратегії серед пріоритетних напрямів досягнення стратегічних цілей вказано і забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом сприяння розвитку органічного землеробства, насамперед в особистих селянських і середніх господарствах.

Важливою подією для органічного руху в Україні стало прийняття народними депутатами 05 листопада 2020 року Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції». Прийнятим Законом передбачається:

 • Державна підтримка виробників органічної сільськогосподарської продукції здійснюється шляхом: виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь та/або одну голову великої рогатої худоби;
 • відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на проведення сертифікації органічного виробництва;
 • відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на придбання дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив, насіння, садивного матеріалу та кормів.

Отже, можемо стверджувати, що розвиток органічного сектору є особливо важливим  та перспективним для вітчизняних аграріїв, споживачів та держави в цілому, особливо в контексті забезпечення продовольчої безпеки, здорового харчування та збереження навколишнього природного середовища. Тому ми активно працюємо в напрямку створення належного правового забезпечення діяльності органічних виробників, а також запровадження чіткої та ефективної системи їх державної підтримки як на регіональному, так і на національному рівнях.