Органік в Україні

В Україні виробники розпочали усвідомлено займатись органічним виробництвом наприкінці 1990-х років. Активно розвиваючи внутрішній ринок, наша держава все більше заявляє про себе й на міжнародному ринку органічної продукції, входячи за площами сільськогосподарських угідь, задіяних під її вирощування, до світових лідерів, збільшуючи асортимент пропонованої продукції та географію поставок.

Демонструючи протягом останніх довоєнних років стійку позитивну динаміку зростання площ сільгоспугідь, на яких ведеться сертифіковане органічне виробництво, спостерігається стабільне зростання як кількості операторів органічного ринку, так і рівня споживання органічної продукції в Україні (за виключенням років війни), чому сприяє тенденція активного наповнення внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок налагодження переробки органічної сировини. Зокрема, це крупи, борошно, молочні та м’ясні продукти, яйця, соки, мед, олії, чаї, лікарськи трави.

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо в 2002 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус “органічного”, то в 2021 р. нараховувалось вже 528 органічних операторів, а загальна площа сільськогосподарських угідь, на яких ведеться органічне виробництво, склала 422299 га. Хоча в останні роки спостерігався певний спад щодо кількості операторів та площ під органічним виробництвом. В перший же рік вторгнення росії площа під органіком суттєво зменшилася до 263619 га, як і кількість операторів (462). Те ж саме можна сказати і про внутрійшній ринок споживання органічних продуктів, який суттєво “просів” до рівня 2017 року.

Рис.1. Кількість органічних операторів в Україні

Джерело: за даними IFOAM, Федерації органічного руху України та Міністерства аграрної політики та продовольства України

Більшість українських органічних господарств розташовані в Київській, Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Житомирській областях. Українські сертифіковані органічні господарства – різного розміру – від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до декількох тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. З огляду на процес зростання числа дрібних органічних господарств, їх спеціалізація акцентується, в першу чергу, на вирощуванні плодоовочевої та ягідної продукції. Проте залишається фактом експортна орієнтація виробників, особливо зернобобових культур та ягід.

Таблиця 1. Загальна площа органічних с.-г. угідь (в т.ч. перехідного періоду) в Україні, 2002-2022 рр. 

РікПлоща, га РікПлоща, га
20021644492012272850
20032395422013393400
20042400002014400764
20052419802015410550
20062420342016411200
20072498722017420000
20082699842018429100
20092701932019467980
20102702262020462225
20112703202021422299
2022263619

Джерело: за даними IFOAM, Федерації органічного руху України та Міністерства аграрної політики та продовольства України

В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення внутрішнього ринку вітчизняною органічною продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Відповідно досліджень Федерації органічного руху України, з початку 2000-х років в нашій державі спостерігається стабільне щорічне зростання внутрішнього споживчого ринку органічних продуктів, що демонструють дані, наведені у таблиці 2. Виключенням є рік початку військового вторгнення росії, коли спостерігається різке зниження споживчого ринку.

Таблиця 2. Обсяги споживчого ринку органічних продуктів в Україні, 2004-2022 рр. 

РікМлн. Євро РікМлн. Євро
20040,1201312,2
20050,2201414,5
20060,4201517,5
20070,5201621,2
20080,6201729,4
20091,2201833,0
20102,4201936,0
20115,1202038,0
20127,9202139,0
202229,0

Джерело: за даними IFOAM та Федерації органічного руху України

Одним із важливих питань для розвитку органічного ринку в Україні є необхідність врегулювання нормативно-правової бази, що дозволить забезпечити діяльність виробників у відповідності до вітчизняних органічних стандартів з відповідним контролем як сертифікаційними органами, так і державою. Так, у 2013 році був прийнятий Закон України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, який діяв до 02 серпня 2019 року. Однак, краще сказати, що Закон був недієвим, оскільки положення документу були недосконалі та, в більшості, не відповідали вимогам європейського регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

З метою удосконалення засад правового регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та адаптації вимог органічного законодавства до правових норм Євросоюзу, за підтримки громадського сектору та фахівців органічного ринку, органів виконачої влади був прийнятий новий Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (№ 2496-VІІІ, набрав чинності 02 серпня 2018 р., вступив у дію з 02 серпня 2019 р.).

У першу чергу в Законі враховані повною мірою директиви й регламенти ЄС, що дозволяє адаптувати українське законодавство до європейського; удосконалено вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції; вилучено положення щодо оцінки придатності земель для виробництва органічної продукції, що суперечило міжнародній практиці; докорінно змінено принципи сертифікації виробництва; суттєво удосконалено вимоги до органів сертифікації, інспектора з органічного виробництва; конкретизовано відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва, обігу та маркування органічної продукції, як для виробників так і для органів сертифікації, тощо. Зокрема, введення в обіг або реалізація продукції без сертифіката, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та/або її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції або вимогам законодавства держави походження такої продукції, тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.

В даний час експерти робочої групи при Мінагрополітики з розробки законодавства в органічній сфері, до якої входять і фахівці Федерації органічного руху України, працюють над удосконаленням нормативно-правових актів щодо органічного виробництва та, які є важливими для функціонування органічного ринку. Особливо це важливо з метою приведення їх у відповідність до нового органічного регулювання Європейського Союзу, що вступило в дію з 1 січня 2022 року.

Ознайомитися з постановами Кабінету Міністрів України,  наказами органів виконавчої влади, що регулюють органічний сектор України, можна за цим ПОСИЛАННЯМ.

3 березня 2021 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою №179 затвердив Національну економічну стратегію на період до 2030 року. Варто зазначити, що програмні та стратегічні документи Кабміну, плани діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади приводяться у відповідність із Стратегією (у разі потреби) і виконуються з урахуванням пріоритетності досягнення визначених Стратегією цілей. Варто відзначити, що питання органічного виробництва та експорту також знайшли відображення у згаданому документі. Зокрема, у вказаній Стратегії:

За стратегічною ціллю 1 “Забезпечення стимулюючої та дорадчої аграрної політики” Стратегічного курсу політики у сфері розвитку агропромислового сектору, одним із шляхів досягнення стратегічної цілі є підтримка органічного виробництва. В рамках цього ставляться завдання виконання програм з підтримки виробників органічної продукції та здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності виробників стосовно переваг ведення органічного виробництва.

За стратегічною ціллю 4 “Збалансування виробництва високо- та низькомаржинальних продуктів для збільшення прибутковості сектору” одним із шляхів досягнення стратегічної цілі є збільшення виробництва органічної продукції. Відповідно, завданнями є розроблення програм фінансової та дорадчої підтримки виробників органічної продукції; залучення більшої кількості виробників до ведення органічного виробництва шляхом удосконалення державного регулювання в зазначеній сфері.

Ще одним із шляхів досягнення цілі є забезпечення розвитку сталого виробництва, де завданням для Уряду ставиться заохочення сталого сільськогосподарського виробництва, захисту навколишнього природного середовища і тварин, поширення застосування методів органічного виробництва і використання біотехнологій, “кліматично розумного” сільського та лісового господарства із скороченням викидів парникових газів та адаптацією до зміни клімату, сталого управління природними ресурсами та збереження і примноження біорізноманіття.

У Стратегії є й цільові індикатори-2030, частина яких стосується органічного сектору.

Зокрема, за стратегічною ціллю 2 “Забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою” прогнозується збільшення площі земель з органічним статусом до не менш як 3 % загальної площі сільськогосподарських угідь (нині – 1%).

Стратегічна ціль 6 “Оптимізація екосистеми збуту продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках” передбачає збільшення експорту органічної продукції до 1 млрд. доларів США до 2030 року.

Значимим для органічного сектору України було прийняття народними депутатами 05 листопада 2020 року Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції». Прийнятим Законом передбачалося:

  • Державна підтримка виробників органічної сільськогосподарської продукції здійснюється шляхом: виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь та/або одну голову великої рогатої худоби;
  • відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на проведення сертифікації органічного виробництва;
  • відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на придбання дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив, насіння, садивного матеріалу та кормів.

З об’єктивних причин жоден вітчизняний виробник не зміг скористатися виділеними в бюджеті 2021 року 50 млн. гривень на підтримку органічного виробництва, однак це стало підтвердженням зацікавленості держави у розвитку власного органічного ринку.

Отже, можемо стверджувати, що розвиток органічного сектору є особливо важливим  та перспективним для вітчизняних аграріїв, споживачів та держави в цілому, особливо в контексті забезпечення продовольчої безпеки, здорового харчування та збереження навколишнього природного середовища. Не зважаючи на війну, органічні виробники витримали, як і більшість виробників України, важкий період невизначеності, різних кризових моментів як щодо виробничих процесів, так і збутових, та продовжують займатися улюбленою справою.

Ми ж спільно з прихильниками органіку продовжуємо працювати в напрямку створення належного правового забезпечення діяльності органічних виробників, а також запровадження чіткої та ефективної системи їх державної підтримки як на регіональному, так і на національному рівнях.