Басейн Верхнього Дністра є однією з найбільш густонаселених територій України, де зосереджений великий промисловий, сільськогосподарський і культурний потенціал держави. Ця територія освоюється людиною вже близько 10 тисячоліть і відтоді по сьогодні довкілля зазнало суттєвих змін: значні площі забудовані містами і селами, розорані під сільськогосподарські угіддя, вирубані великі площі лісів, осушені болота, зарегульовані русла рік тощо. Особливо інтенсивно, і безконтрольно, ці процеси відбувалися в середині ХХ століття. Такі зміни суттєво вплинули на склад і чисельність як рослинного, так і тваринного світу.

Не зважаючи на це, в регіоні збереглися значні площі природних середовищ, що сприяє значному різноманіттю живих організмів. Щоб зберегти та відтворити первісні середовища існування рослин і тварин у басейні верхів’я Дністра створена низка природно-заповідних об’єктів різного рангу, найбільшими серед яких є регіональні ландшафтні парки “Надсянський” та “Верхньодністровські Бескиди”. Основна увага на цих територіях приділяється рослинам і тваринам, чисельність яких знаходяться в загрозливому стані, вони потребують особливої уваги та спеціальних заходів охорони і ґрунтовних наукових досліджень.

Головна мета даного проекту – ознайомити всіх небайдужих, в першу чергу місцевих жителів з найрідкіснішими представниками рослинного і тваринного світів, які потребують особливої уваги з нашого боку і тими найбільшими проблемами, які існують у взаєминах людини і природи в басейні верхів’я Дністра.

В рамках проекту підготовлено книгу “БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ДНІСТРА ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ” У ній розповідається про найцікавіші види рослин і тварин занесені до нового видання Червоної книги України (2009). Книга розрахована на вчителів біології, учнів загальноосвітніх шкіл, представників місцевих громадських організацій екологічного спрямування та всіх зацікавлених осіб.