Органік в Україні

Органік в Україні

В Україні виробники розпочали усвідомлено займатись органічним виробництвом наприкінці 1990-х років. Активно розвиваючи внутрішній ринок, наша держава все більше заявляє про себе й на міжнародному ринку органічної продукції, входячи за площами сільськогосподарських угідь, задіяних під її вирощування, до світових лідерів, збільшуючи асортимент пропонованої продукції та географію поставок.

Демонструючи протягом останніх років стійку позитивну динаміку зростання площ сільгоспугідь, на яких ведеться сертифіковане органічне виробництво, незважаючи на певний спад в 2018 р., спостерігається стабільне зростання як кількості операторів органічного ринку, так і рівня споживання органічної продукції в Україні, чому сприяє тенденція активного наповнення внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок налагодження переробки органічної сировини. Зокрема, це крупи, борошно, молочні та м’ясні продукти, соки, мед, олія, чаї, лікарськи трави.

Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо в 2002 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус “органічного”, то в 2018 р. нараховувалось вже 501 органічних господарства, а загальна площа сільськогосподарських угідь, на яких ведеться органічне виробництво, склала 309100 га.

Рис.1. Кількість сертифікованих органічних господарств в Україні

Джерело: за даними IFOAM та Федерації органічного руху України

Більшість українських органічних господарств розташовані в Київській, Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Житомирській областях. Українські сертифіковані органічні господарства – різного розміру – від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до декількох тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Таблиця 1. Загальна площа органічних с.-г. угідь в Україні, 2002-2018 рр. 

Рік Площа, га   Рік Площа, га
2002 164449 2011 270320
2003 239542 2012 272850
2004 240000 2013 393400
2005 241980 2014 400764
2006 242034 2015 410550
2007 249872 2016 411200
2008 269984 2017 420000
2009 270193 2018 309100
2010 270226

Джерело: за даними IFOAM та Федерації органічного руху України

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав розвиватись з початку 2000-х років, склавши: у 2004 році – 100 тис. євро, у 2005 році – 200 тис. євро, у 2006 році –  400 тис. євро, у 2007 –  500 тис. євро, у 2008 – 600 тис. євро, у 2009 — 1,2 млн. євро, у 2010 – 2,4 млн. євро, у 2011 р. цей показник зріс до 5,1 млн. євро, у 2012 році – до 7,9 млн. євро, у 2013 р. – до 12,2 млн. євро, у 2014 р. – до 14,5 млн. євро., у 2015 р. – до 17,5 млн. євро, у 2016 р. – 21,2 млн. євро, у 2017 р. – 29,4 млн. євро, у 2018 р. – 33,0 млн. євро.

Одним із складних питань розвитку органічного ринку є неврегульованість нормативно-правової бази, що ускладнює роботу вітчизняних органічних виробників. Необхідно відзначити, що ще у 2013 році був прийнятий Закон України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”, який діяв в Україні до 02 серпня 2019 р. Однак, краще сказати, що Закон був недієвим, оскільки положення документу були недосконалі та не відповідали законодавству ЄС у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

З метою удосконалення засад правового регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та адаптації вимог органічного законодавства до права ЄС, за підтримки громадського сектору та фахівців органічного ринку, органів виконачої влади був прийнятий новий Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (№ 2496-VІІІ, набрав чинності 02 серпня 2018 р., вступає в дію з 02 серпня 2019 р.).

У першу чергу в Законі враховані повною мірою директиви й регламенти ЄС, що дозволить адаптувати українське законодавство до європейського; удосконалено вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції; вилучено положення щодо оцінки придатності земель для виробництва органічної продукції, що суперечило міжнародній практиці; докорінно змінено принципи сертифікації виробництва; суттєво удосконалено вимоги до органів сертифікації, інспектора з органічного виробництва; конкретизовано відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва, обігу та маркування органічної продукції, як для виробників так і для органів сертифікації, тощо. Зокрема, введення в обіг або реалізація продукції без сертифіката, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та/або її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції або вимогам законодавства держави походження такої продукції, тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.

В даний час експерти робочої групи при Мінагрополітики з розробки законодавства в органічній сфері, до якої входять і фахівці Федерації органічного руху України, працюють над розробкою підзаконних актів, які є важливими для функціонування органічного ринку.

Так, постановами Кабінету Міністрів України вже затверджені:

  • Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної продукції,
  • Порядок ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу,
  • Державний логотип для органічної продукції,
  • Порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва.

Мінекономіки, згідно вимог вищезгаданого Закону, завершує підготовку й погодження нормативно-правових актів, що стосуватимуться наступних питань:

  • Порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції (Постанова Кабінету Міністрів України),
  • Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях; Порядок ведення Переліку органів іноземної сертифікації; Форма заявки на включення до Реєстру органів сертифікації; Вимоги до матеріально-технічної бази та інших об’єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції; Порядок звітування органів сертифікації до Мінекономіки та Держпродспоживслужби про видані ним сертифікати; Порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг органами сертифікації до Мінекономіки та Держпродпоживслужби; Порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації (накази Мінекономіки).

Ще одним документом, що акцентує увагу на органічному секторі, є Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України за №806-р. В стратегії серед пріоритетних напрямів досягнення стратегічних цілей вказано і забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом сприяння розвитку органічного землеробства, насамперед в особистих селянських і середніх господарствах.