UKR RUS ENG

НОВИНИ

Logo_NAAN26 вересня 2012 р. відбулося засідання Бюро Президії Національної академії аграрних наук України з питання "Наукове забезпечення та перспективи органічного виробництва в Україні".

Заслухавши та обговоривши доповідь директора ННЦ "Інститут землеробства НААН" члена-кореспондента НААН Камінського В.Ф. "Наукове забезпечення та перспективи органічного виробництва в Україні", бюро Президії Національної академії аграрних наук України відмічає актуальність проблеми та необхідність системного підходу і адаптації основ органічного виробництва продукції до ґрунтово-кліматичних та інших умов України. Погіршення в багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, екологічної ситуації, посилення процесів деградації ґрунтів, проблеми з виробництвом нормативних за якістю харчових продуктів обумовлюють необхідність зміни сучасної стратегії землеробства.

За участі НААН розробляється національна законодавча і нормативно-методична база у сфері органічного землеробства. З 2011 р.  науковими установами Академії виконується ПНД НААН "Органічне виробництво сільськогосподарської продукції" (головна установа з виконання – ННЦ "Інститут землеробства НААН"), де приймає участь 75 установ і організацій з метою відпрацювання науково-методичних основ ведення органічного землеробства в Україні. Практична реалізація програми полягатиме у комплексі організаційних і агротехнічних заходів щодо екологічно збалансованого й ощадливого ведення сільського господарства з максимальним залученням природних місцевих органічних ресурсів.

Для успішного розвитку органічного виробництва в Україні необхідно вирішити ряд першочергових завдань: удосконалити законодавчу та нормативно-правову базу, яка б чітко окреслила державну політику у сфері "органічного" виробництва; визначити території, які придатні для ведення органічного землеробства; розробити національні стандарти та системи сертифікації органічної продукції рослинництва і тваринництва, нормативні документи з питань виробництва нових біологічних засобів захисту рослин (технічні умови, технічні регламенти). Потребують подальшого теоретичного обґрунтування роботи з оцінки, районування та регламентації придатності ґрунтових умов для ведення органічного землеробства та садівництва; визначення вимог до екологічного стану і родючості ґрунтів, на яких вирощується органічна продукція; розроблення методів комплексної оцінки екологічного стану об’єктів сільськогосподарського та лісового призначення щодо їх придатності для ведення органічного виробництва; оцінки природних вододжерел, створення нових біологічних засобів захисту рослин, біостимуляторів і біогербіцидів, пошуку та розроблення технологій розведення та застосування нових видів ентомофагів, технологій органічного виробництва кормів та продукції тваринного походження тощо.

За результатами обговорення прийнята постанова  Бюро Президії Національної академії аграрних наук України.

 

25218 вересня 2012 р. Верховна Рада України ухвалила Закон "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

Законом, проект якого було підготовлено народними депутатами України Г.М.Калетніком, І.Г.Кириленком, Ю.А.Кармазіним та І.Ф.Шаровим, визначаються правові, економічні та організаційні основи виробництва та реалізації органічної продукції, встановлюються вимоги до вирощування, виробництва, переробки, сертифікації, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини.

Документ містить, зокрема, положення щодо впровадження:

системи контролю на всіх етапах виробництва органічної продукції з метою гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні;

процедури інспектування та сертифікації виробництва, переробки органічної продукції, реєстрації суб’єктів виробництва. При цьому сертифікація полягає в здійсненні перевірки на відповідність вимог закону як самого процесу виробництва, так і кінцевого продукту. За допомогою інспектування здійснюється спостереження за всіма етапами виробництва, за наслідками якого складається висновок, на основі якого сертифікаційною комісією оцінюватиметься відповідність процесу виробництва вимогам закону при видачі сертифікатів.

Законом №9707, за який проголосували 262 народні депутати, також визначаються:

вимоги до інспекторів, які здійснюватимуть інспектування, задля забезпечення належного, повного та об’єктивного виконання ними своїх обов’язків;

вимоги до уповноважених органів сертифікації (повинні бути акредитованими та отримати дозвіл на здійснення інспектування та сертифікації саме органічної продукції);

механізми державної підтримки виробництва органічної продукції.

Документ прийнято з урахуванням уточнення, внесеного під час обговорення.

У своєму інтерв’ю журналу ORGANIC UA, співавтор Закону н.д.Кириленко І.Г., зокрема, зазначив: «Прийняття цього Закону закладає правову основу для повноцінного, ефективного розвитку органічного агровиробництва. Справжні органічні фермери не лише отримають захист від недобросовісної конкуренції з боку шахраїв-псевдоорганіків. Саме сертифіковані органічні фермери у своїй діяльності мають обов'язково фінансово стимулюватись державою, адже необхідно не лише говорити про продовольчу безпеку - настав час зробити це продовольство безпечним!»

 

Seminar_13.09.201213 вересня 2012 р. в рамках Міжнародного Форуму-виставки «Екологічний стандарт якості та безпека продукції – крок в майбутнє» відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція „Екологізація аграрного виробництва в умовах інтеграції України до європейського економічного простору”, організована Національною академією аграрних наук України, Національним науковим центром „Інститут аграрної економіки”, Науковим товариством ім. Сергія Подолинського.

Основна мета проведення конференції полягала в розгляді та обговоренні досягнень у сфері екологізації аграрного виробництва; обміні досвідом та підвищенні рівня інформованості наукових установ, вітчизняних виробників та організацій щодо вирішення проблем у галузі органічного виробництва,  екологічного оздоровлення сільськогосподарських територій; підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників шляхом поліпшення якості й безпечності вітчизняної сільськогосподарської продукції та продовольства; формуванні екологічної свідомості суспільства.

У конференції взяли участь понад 30 науковців, практиків, керівників комітетів,  громадських організацій та підприємств з різних регіонів України.

Основними питаннями, які розглядали учасники конференції стали:

  • Актуальні питання забезпечення екологічної й продовольчої безпеки держави.
  • Міжнародне співробітництво України у сфері екологізації аграрного виробництва.
  • Проблеми конкурентоспроможності вітчизняної продукції у зв’язку з поглибленням євроінтеграційних процесів.
  • Розвиток органічного виробництва: сучасні проблеми та перспективи подальшого розвитку.
  • Проблеми забезпечення належної якості продукції та контролю в органічному виробництві.

З питання щодо тенденцій розвитку органічного виробництва у світі та перспективах України виступив виконавчий директор Федерації органічного руху України Андрій Коняшин. Про екологічну сертифікацію та маркування харчових продуктів розповіла Світлана Берзіна - заступник голови Національного технічного комітету стандартизації ТК 82 „Охорона навколишнього природного середовища України”.

 

Seminar_september__201212 вересня 2012 р. в рамках 21-ї Міжнародної спеціалізованої виставки обладнання і технологій для харчової, переробної та пакувальної промисловості «INPRODMASH і UPAKOVKA 2012» відбувся семінар на тему: «Практичний досвід переробки в органічному виробництві: питання та відповіді», організований Федерацією органічного руху України спільно з Акко Інтернешнл, за підтримки Проекту USAID Агроінвест.

Семінар був розрахований на керівників та спеціалістів галузевих формувань харчової та переробної промисловості, керівників та технологів харчових підприємств, наукових працівників та спеціалістів харчової галузі.

Учасники семінару обговорювали перспективи та можливості розвитку органічного руху в Україні. Загальну ситуацію в органічному секторі як України, так і світу висвітлив Голова Правління Федерації органічного руху України Євген Милованов. Seminar_september__2012-2Особливо цікавими були доповіді практиків органічного господарювання в Україні. Зокрема, фермер з Вінницької області Дон Олексій Пилипович зупинився на практичному досвіді вирощування рослинницької продукції, в т.ч. зернобобових культур. Геннадій Тищенко - директор ТОВ "Старий Порицьк" - акцентував увагу на необхідності поєднання як вирощування сільськогосподарських культур, так і розвитку тваринництва в господарствах. На важливості та першочерговості забезпеченння якісною органічною сировиною переробних підприємств наголосив керівник комерційних проектів Фабрики бакалейних продуктів Олексій Соломко. Питання сертифікації в органічному секторі висвітлив директор ТОВ "Органік Стандарт" - Сергій Галашевський.

Як відмітили учасники семінару, органічне виробництво та загальне поглиблення екологізації сільського господарства здатні оздоровити нашу націю та все людство загалом. Подальший розвиток органічного ринку України сприятиме зміцненню експортного потенціалу аграрного сектору нашої країни, покращенню стану родючості ґрунтів, охорони навколишнього середовища, збереженню здоров’я населення шляхом насичення внутрішнього ринку України здоровими сертифікованими органічними продуктами.

Seminar_september__2012_stend_FORUПриємно відзначити, що під час роботи Міжнародної виставки «INPRODMASH і UPAKOVKA 2012», за підтримки АККО Інтернешнл, свій стенд представила і Федерація органічного руху України, на якому презентувала не лише буклети, брошури, книги для популяризації серед відвідувачів органічного сектору, а й проводила дегустацію органічних соків та джемів, люб'язно наданих Торговою маркою "Пан Еко". 

Seminar_september__2012_stendЩе однією непересічною подією для українського органічного ринку стало представлення для учасників та відвідувачів Міжнародної виставки «INPRODMASH і UPAKOVKA 2012» стенду із зразками сертифікованих органічних продуктів від різних українських виробників, який наглядно продемонстрував поточний стан та потенційні можливості для подальшого розвитку органічного сектору в Україні. І зроблено вже немало, адже перелік органічних продуктів вже сьогодні може забезпечити вибагливий попит українського споживача. Це і молокопродукти, крупи, борошно, мед, соки, сиропи, повидла, тощо.