КОНЦЕПЦІЯ державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні - Фінансування та матеріально-технічне забезпечення виконання Програми

КОНЦЕПЦІЯ державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні
Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма
Мета Програми
Основні цілі та завдання Програми
Аналіз передумов, проблем, можливостей та ризиків для виконання програми
Напрями виконання Програми
Строки та критерії виконання Програми
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення виконання Програми
Всі сторінки

 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Програми здійснюється відповідно до законів України про державний бюджет на відповідний рік, Законів України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві", "Про державну підтримку сільського господарства", "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року", інших законодавчих актів.

Видатки для виконання Програми здійснюються за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, кредитів банків, коштів інвесторів та інших джерел.

Очікувані результати

Виконання Програми буде вагомим внеском у реалізацію державної політики у сфері відтворення та охорони родючості ґрунтів та сприятиме:

  • більш раціональному використанню земель сільськогосподарського призначення;
  • збільшенню обсягу виробництва високоякісної та безпечної, а тому - конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, продуктів харчування та сировини для виробництва іншої продукції;
  • збільшенню обсягів споживання та експорту сертифікованої органічної продукції та продуктів харчування;
  • покращенню добробуту сільського населення через отримання стабільного прибутку виробниками органічної сільськогосподарської продукції, та зміцнення їх фінансово-економічного стану;
  • гармонійному розвитку сільських територій;
  • збільшенню рівня інвестицій у аграрний сектор економіки країни.

Положення даної Концепції повністю узгоджуються з основними положеннями концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006 - 2010 роки, схваленої розпорядженням КМУ №536-р від 21 грудня 2005 р. та положеннями Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою КМУ № 1158 від 19 вересня 2007 р.

Згідно Закону України «Про екологічну мережу України»  № 1864-IV від 24 червня 2004 року:

об'єкт екомережі - окрема складова частина екомережі, що має ознаки просторового об'єкта - певну площу, межі, характеристики тощо. До об'єктів екомережі відносяться території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, лісового фонду, сільськогосподарські угіддя екстенсивного використання (пасовища, сіножаті) тощо. До структурних елементів екомережі відносяться ключові, сполучні, буферні та відновлювані території. Буферні території забезпечують захист ключових та сполучних територій від зовнішніх впливів.

до «зеленої скриньки» належать заходи, які не спрямовані на підтримку обсягів виробництва та цін виробників, а отже, не порушують принципів справедливої конкуренції. Державні витрати в межах «зеленої скриньки» можуть здійснюватись на підтримку наукових досліджень, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, інформаційно-консультаційне обслуговування; на фінансування ветеринарних і фітосанітарних заходів, контроль за безпекою продуктів харчування; вдосконалення інфраструктури (будівництво шляхів, електромереж, меліоративних споруд); поліпшення землекористування; сприяння структурній перебудові сільськогосподарського виробництва тощо.

Згідно Постанови КМУ «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» № 2024 від 18 грудня 1998 р. у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО), в яких:

?     забороняється зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив;

?     здійснюється регулювання, а у разі потреби і обмеження відведення території для ведення сільського господарства, а також запроваджується внесення можливих змін у технологію виробництва промислових і сільськогосподарських підприємств, пов'язаного з ризиком забруднення джерел водопостачання стічними водами

 

Проект Концепції підготовлений Федерацією органічного руху Україні за дорученням

Міністерства аграрної політики від 05 травня 2008 року №169/2