КОНЦЕПЦІЯ державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні - Аналіз передумов, проблем, можливостей та ризиків для виконання програми

КОНЦЕПЦІЯ державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні
Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма
Мета Програми
Основні цілі та завдання Програми
Аналіз передумов, проблем, можливостей та ризиків для виконання програми
Напрями виконання Програми
Строки та критерії виконання Програми
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення виконання Програми
Всі сторінки

 

Внутрішніми та зовнішніми передумовами для успішного виконання програми є деякі наявні фактори поточної ситуації в аграрному секторі України та в світі, які можуть бути використані, як база підтримки для розвитку органічного виробництва:

 • значне зменшення використання мінеральних добрив, пестицидів та інших агрохімікатів, що є сприятливою передумовою для розвитку органічного виробництва в Україні;
 • наявність певної кількості вітчизняних агропідприємств, що вже мають багаторічний досвід ведення органічного виробництва та можуть бути використані як навчальні бази для розповсюдження власного досвіду;
 • наявність початкового досвіду органічного виробництва (переважно отриманого за допомогою іноземних організацій в результаті виконання низки проектів);
 • потенційний внутрішній ринок для органічної продукції (бажання та готовність українських споживачів купувати якісні та безпечні органічні продукти харчування);
 • значний потенціал для експорту сертифікованої органічної продукції з України внаслідок сприятливої ситуації на світових ринках органічної продукції (стабільно зростаючий попит);
 • існування громадських організацій та об’єднань, які займаються розвитком та популяризацією органічного виробництва (Федерація органічного руху України, ВГО «Клуб органічного землеробства», Асоціація «БІОЛан Україна», Спілка учасників органічного виробництва «Натурпродукт», НПГ «Еко-Інформ-Сервіс», ВЕГО «Мама-86» і т.п.).

До проблем, що заважають становленню та розвитку органічного виробництва слід віднести наступні:

 • відсутність відповідної законодавчої та нормативної бази для органічного виробництва та органічних продуктів;
 • відсутність урядової стратегії та програми підтримки розвитку органічного виробництва;
 • органічне виробництво не має функціонуючої державної системи контролю, яка була б акредитована на національному та міжнародному рівнях та охоплювала контроль як операторів органічного сектора, так і продукцію;
 • слабка обізнаність виробників щодо специфіки органічного виробництва  та населення щодо сертифікованої органічної продукції та продуктів;
 • наукові дослідження, освіта та надання консультацій стосовно ведення органічного виробництва  в Україні знаходяться на початковій стадії;
 • недостатньо наголошується на екологічній компоненті органічного виробництва;
 • інноваційна пасивність більшості виробників та управлінських структур;
 • низький загальний рівень технологічної культури українських виробників сільськогосподарської продукції.

Серед можливостей, які потрібно використати для підтримки розвитку органічного виробництва, перш за все слід назвати наступні:

 • більш широке застосування вітчизняного та іноземного досвіду ведення органічного виробництва та просування органічної продукції на ринок;
 • широке використання всіх видів засобів масової інформації для популяризації вживання органічних продуктів харчування, як невід’ємної частини здорового способу життя;
 • забезпечення зростання попиту на органічну продукцію внаслідок формування довіри споживачів до сертифікованої органічної продукції;
 • широке використання регіональних особливостей (місцевих традицій, інновацій, створення нових продуктів, вирощування місцевих видів рослин та розведення тварин);
 • забезпечення громадської підтримки (зацікавленість неурядових, громадських та галузевих організацій та асоціацій);
 • забезпечення органічного виробництва прямою фінансовою підтримкою та створення системи непрямої підтримки шляхом надання пільг та преференцій;
 • вступ України до СОТ спонукає до більш широкого використання програм допомоги виробникам за рахунок «зеленої скриньки».

Фактори, що можуть негативно вплинути на виконання програми (ризики) можуть бути як «внутрішніми», так і «зовнішніми». Найголовнішими серед них є наступні:

 • ризики втрати врожаю внаслідок несприятливих погодних умов та природних явищ катастрофічного характеру;
 • можливі зміни ринкової кон’юнктури органічної продукції внаслідок світової продовольчої кризи;
 • нестабільна політична ситуація в країні;
 • фінансова та банківська криза, що має наслідками припинення кредитування виробників та зменшення загального рівня фінансової підтримки аграрного сектору економіки;
 • нестабільність вітчизняних ринків сільськогосподарської продукції;
 • незавершеність земельної реформи та відсутність прозорого та цивілізованого ринку сільськогосподарських земель.
 • підрив довіри до органічних продуктів харчування внаслідок неправомірного маркування  або недоброякісної конкуренції.