КОНЦЕПЦІЯ державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні - Основні цілі та завдання Програми

КОНЦЕПЦІЯ державної Програми розвитку органічного виробництва в Україні
Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма
Мета Програми
Основні цілі та завдання Програми
Аналіз передумов, проблем, можливостей та ризиків для виконання програми
Напрями виконання Програми
Строки та критерії виконання Програми
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення виконання Програми
Всі сторінки

 

Для досягнення мети Програми  необхідне виконання наступних завдань:

  • cтимулювати розвиток органічного виробництва шляхом надання виробникам органічної продукції фінансової підтримки, а також низки пільг та преференцій;
  • при веденні органічного виробництва досягти позитивного впливу на стан ґрунтів, агроландшафти та довкілля в цілому;
  • залучити території, де ведеться органічне виробництво до структури національної екомережі, як ефективного механізму збереження ландшафтного біорізноманіття;
  • розвивати ринок органічних продуктів та збільшувати, разом із зростаючим ринком, ефективність виробництва та переробки органічної продукції;
  • забезпечити захист органічної продукції від забруднення генетично модифікованими організмами;
  • сформувати та закріпити довіру споживачів до органічного виробництва та сертифікованої і відповідним чином маркованої органічної продукції;
  • за допомогою належним чином сертифікованої органічної продукції сприяти захисту інтересів споживачів;
  • розвинути державну спеціалізовану систему сертифікації, надання консультацій, проведення наукових досліджень та навчання для сектору органічної виробництва;
  • забезпечити контроль за станом ґрунтів та підвищити відповідальність власників землі та землекористувачів за раціональне використання і охорону земель;
  • розширити застосування біологічних методів захисту рослин та тварин, ґрунтозахисних технологій та  проведення дозволених методів хімічної меліорації ґрунтів для підвищення їх родючості.