UKR RUS ENG

Принципи органічного сільського господарства

Преамбула

Ці Принципи є основою для розвитку органічного сільського господарства. Вони відображають ті можливості, які органічне сільське господарство може дати світу та бачення шляхів поліпшення сільського господарства в глобальному масштабі.

Сільське господарство - один з основних видів діяльності людства, так як їжа є щоденною життєвою потребою людей.  Історія, культура та суспільні цінності знайшли своє відображення в сільському господарстві. Ці Принципи застосовуються до сільського господарства в широкому розумінні і включають методи, за допомогою яких люди доглядають за землею, водою, рослинами і тваринами з метою виробництва, переробки та розподілу продуктів харчування й інших товарів. Вони стосуються шляхів, якими люди взаємодіють з природними ландшафтами, пов'язаними один з одним і оберігають спадщину майбутніх поколінь.

Принципи органічного сільського господарства служать для спонукання органічного руху у всій його різноманітності. Вони регулюють розвиток основ, програм і стандартів IFOAM. Більше того, вони представлені з урахуванням їх застосування в усьому світі.

Органічне сільське господарство ґрунтується на:

Принципі здоров'я

Принципі екології

Принципі справедливості

Принципі турботи

Кожний принцип сформульований  як визначення з наступним поясненням. Принципи повинні використовуватися як єдине ціле. Вони складені як етичні принципи для натхнення дій.

ЧИТАТИ ДАЛІ