UKR RUS ENG

ifoam__proud_emblem__2008Для більш динамічного та ефективного розвитку органічного руху в Україні прийшов час об’єднати зусилля всіх господарств, наукових та учбових закладів, переробних та інших підприємств та установ, зацікавлених у виробництві та поширенні здорової, абсолютно безпечної для споживання продукції, при вирощуванні та переробці якої враховувались би також обов’язково як дбайливе ставлення до природи загалом, так і до землі та людей, на ній працюючих, зокрема.

Саме тому в 2005 р. була створена ФЕДЕРАЦІЯ ОРГАНІЧНОГО РУХУ УКРАЇНИ, що ставить за organic babyмету всебічну пропаганду цінностей та світогляду, притаманних прибічникам світового органічного руху, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва з одночасним розвитком сучасних світових та вітчизняних безпечних для природи та людини технологій, сприяння розвитку органічного руху в Україні, в т.ч. не лише безпосередньо виробництву, переробці та експорту органічної продукції, а й формуванню вітчизняного ринку споживання.

За більше ніж  80 років свого існування як окремого напрямку господарювання, органічне виробництво в світі з діяльності невеликого числа фермерів, що виробляли чисті, натуральні продукти для визначеного кола своїх близьких традиційних споживачів, перетворилося в могутній міжнародний процес, що включає вже не тільки виробництво сільськогосподарської продукції, але і жорстко регламентовані та контрольовані збереження, переробку, транспортування, дистрибуцію і т.ін.

Ситуація на світових ринках продовольства свідчить про зростаючу зацікавленість споживачів в здоровому та повноцінному харчуванні разом з безпосереднім внеском в збереження природного довкілля. Тому саме задоволення зростаючого попиту на органічні продукти продовжує бути одним з стратегічних напрямів розвитку сільського господарства в більшості європейських країн.

Завдання Федерації

  • - збереження та відтворення навколишнього природного середовища завдяки впровадженню органічних технологій у виробництво;
  • - розповсюдження інформації та пропаганда переваг органічного, біодинамічного виробництва;
  • - роз’яснення виробникам та споживачам особливостей згаданих напрямків;
  • - допомога в розробці систем органічного та біодинамічного сільського господарства для виробників сільськогосподарської продукції з використанням найкращого вітчизняного та іноземного наукового і виробничого досвіду;
  • - сприяння розробці нормативних документів в галузі органічної освіти, в написанні та виданні науково-методичної літератури, підручників, посібників, періодичних видань;
  • - сприяння формуванню в усіх регіонах України мережі виробників та переробників органічної продукції та розвитку не лише її експорту, але й, особливо, створенню ринку такої продукції в самій Україні.