KonkursУВАГА, КОНКУРС!

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Федерація органічного руху України, за підтримки Проекту "Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства" оголошують конкурс на кращу наукову статтю на тему органічного агровиробництва та/чи маркетингу

До участі в конкурсі допускаються наукові статті зазначеної тематики, що раніше не публікувалися, аспірантів, здобувачів, діючих викладачів і науковців аграрних освітніх закладів та наукових установ.

Термін подання наукових статей: до 20 жовтня 2019 року.

Статтю й довільну заявку учасника конкурсу (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, адреси місця проживання, контактних телефонів, e-mail, освітнього закладу, місця роботи) потрібно надіслати на електронну пошту: organicofu@gmail.com з позначкою «ОРГАНІК КОНКУРС»

Вимоги до наукової статті: наукова стаття виконується виключно українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 10 сторінок без урахування переліку використаних джерел і додатків.

Переможці конкурсу будуть оголошені у рамках ІI Всеукраїнської Науково-Практичної конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука», що проходитиме в  Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (м. Київ, вул. Смілянська, 11) 31 жовтня 2019 року. Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у вказаній конференції та, за умови підтвердження організаторами, можуть виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження.

Найкращі роботи будуть відзначені почесними дипломами та цінними подарунками, а також розміщені на платформі знань для органічного сільського господарства в Україні, яку започатковує Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Федерація органічного руху України за підтримки Проекту "Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства".

Звертаємо увагу конкурсантів, що текстові запозичення є неприпустимими з моральних міркувань і порушують Закон України «Про авторське право і суміжні права».