Выращивание в Украине органической сои

Приймаючи до уваги наявний практичний та науковий досвід у сфері виробництва сої в Україні; необхідність підвищення рівня безпеки харчування для забезпечення збереження здоров’я народу України; необхідність збереження навколишнього середовища та недопущення порушення екобалансу в сільській місцевості; наявні тенденції зростання попиту на міжнародному ринку на органічні соєві боби та продукти їх переробки, компанія “Украгрофін” (Україна) разом з фірмою “ECOLAND Grains & Legumes” (Німеччина) в 2005 році започаткували в Україні довготерміновий Проект вирощування органічної сої, метою якого є:

  • Пошук найбільш ефективних та життєздатних сортів сої для різних агрокліматичних зон України;
  • відпрацювання ефективних технологій вирощування генетично немодифікованої сої без застосування хімічно синтезованих мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин;
  • виробництво (зростаюче в динаміці) органічної сої з метою її подальшого експорту та нарощування її переробки в самій Україні.

В рамках проекту українським фермерам та сільськогосподарським підприємствам надається наступна підтримка:

  • Консультування, підтримка і навчання для фермерів, які бажають вирощувати органічні соєві боби в Україні.
  • Сертифікація сільськогосподарських підприємств за органічними стандартами.
  • Маркетингові послуги в галузі освоєння європейського ринку органічними соєвими бобами з України.
  • Закупівля органічної сої як кормової, так і продовольчої по гідним закупівельним цінам.
  • Тренінги, консультації, семінари, розвиток можливостей залучених до проекту господарств, інспекція та відповідна сертифікація згідно органічних стандартів ЄС.
  • Презентація на ярмарках та виставках.