UKR RUS ENG

НОВОСТИ

There are no translations available.

Krug_stil_07.11.20137 листопада 2013 р. у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулося засідання круглого столу на тему: «Інтеграція екологічної складової в аграрному секторі» (м. Київ).

У засіданні круглого столу взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Міжнародної громадської організації «Всенародний контроль та захист», Всеукраїнської екологічної ліги, Федерації органічного руху України, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Національної академії аграрних наук України, Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

На засіданні було розглянуто ряд питань, зокрема: екологічна складова в «Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року», екологізація сільського господарства; перспективи розвитку органічного землеробства в Україні; природоохоронні та рекреаційні аспекти сільськогосподарської практики; біологічна безпека та якість сільськогосподарської продукції; екологічний аудит в системі управління сільськогосподарських підприємств; ринкові механізми еколого-орієнтовного регулювання землекористування в Україні.

Виконавчий директор Федерації органічного руху України Андрій Коняшин висвітлив питання стану та перспектив органічного руху в Україні з огляду на прийняте нещодавно законодавство та необхідність розробки в найближчій перспективі низки підзаконних актів задля ефективного  розвитку органічного ринку нашої держави.

В результаті обговорення учасники круглого столу прийняли такі рішення:

1. Під час розроблення «Державної програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» забезпечити врахування природоохоронних цілей і завдань, визначених Законом України «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року, в тому числі:
- зменшення до 2020 р. в середньому на 5–10% площ орних земель в областях шляхом виведення зі складу орних земель схилів з крутизною понад 3 градуси, земель водоохоронних зон, консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених сільськогосподарських угідь з подальшим їх залісенням у лісовій та лісостеповій зонах і залуженням у степовій зоні;
- створення умов для широкого впровадження екологічно орієнтованих та органічних технологій ведення сільського господарства.
2. Провести науково-обґрунтовану трансформацію структури сільськогосподарських земель з метою формування збалансованого співвідношення між окремими компонентами агроекосистем та забезпечення екобезпеки і екорівноваги території, зокрема збільшити частку сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ) відповідно до науково обґрунтованих показників.
3. Зменшити площі орних земель до 37–41% території шляхом виведення з ріллі схилів з крутизною понад 3 градуси, земель водоохоронних зон, деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених сільгоспугідь із подальшою їх ренатуралізацією.
4. Розробити та впровадити елементи контурно-меліоративної системи землекористування.
5. Розширити площі полезахисних лісосмуг.
6. Забезпечити підтримку розвитку органічного землеробства.
7. Розробити порядок і запровадити економічне стимулювання землевласників і землекористувачів щодо ведення екологічно збалансованої сільськогосподарської діяльності.
8. Розробити систему індикаторів агроекологічного моніторингу.
9. Забезпечити формування екомережі на сільськогосподарських землях.
10. Впроваджувати ресурсозберігаючі та невиснажливі агротехнології.
11. Розробити стратегію та план дій з адаптації землеробства до зміни клімату.
12. Зменшити надходження у довкілля відходів тваринництва через запровадження їх переробки та використання, в тому числі зменшення забруднення поверхневих вод зворотними водами та поверхневим стоком з територій тваринницьких комплексів.
13. Ліквідувати могильники худоби, які не відповідають вимогам чинного законодавства та застосовувати сучасні методи з переробки біовідходів тваринництва.
14. Забезпечити дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин і тварин на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Домагатися повної заборони використання ГМО та вирощування генетично модифікованих рослин.
15. Запровадити екологічно безпечні методи зрошення з метою зменшення рівня вторинного засолення ґрунтів.
16. Сприяти збереженню основних показників родючості та характеристик природного стану ґрунтів на меліорованих сільськогосподарських землях.
17. Забезпечити регулярне оприлюднення на веб-сайтах Мінагрополітики України та Держземагенства України інформації щодо моніторингу стану земельних ресурсів, зокрема щодо вмісту в ґрунтах забруднюючих речовин; площ деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель; показників родючості ґрунтів; площ районів, що зазнають ерозії ґрунтів; площ земель, які використовують в органічному землеробстві; залишкової кількості в ґрунтах пестицидів, агрохімікатів і важких металів; площ зрошуваних, осушених і підтоплених земель; площ законсервованих і рекультивованих земель; стану поводження з відходами тваринництва.
18. Постійно підвищувати рівень екологічної освіти та інформування сільського населення щодо екологічних проблем агросфери.

 
There are no translations available.

Seminar_05.11.13-105 листопада 2013 р. Федерація органічного руху України, за підтримки Проекту USAID Aгроінвест та Міністерства аграрної політики та продовольства України організувала в рамках Х Міжнародної агропромислової виставки "Агрофорум 2013" семінар "Органічне виробництво: європейський вибір українських аграріїв".

Понад 40 учасників у Міжнародному виставковому центрі ознайомились з практичним досвідом в різних сферах органічного виробництва та збуту органічної продукції, обмінялись думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного сектору в Україні в контексті прийняття нового Закону та європейської інтеграції української економіки. У своєму виступі Голова Правління Федерації органічного руху України, к.е.н. Євген Милованов дав вичерпну характеристику стану та перспектив розвитку органічного ринку у світі та в Україні з огляду на прийнятий Закон “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та євроінтеграційне спрямування України. 

Seminar_05.11.13Спираючись на власний багаторічний практичний досвід органічного господарювання в Полтавській, Херсонській, Кримській та Волинській областях, провідний експерт Федерації органічного руху України Геннадій Тищенко дав рекомендації щодо налагодження ефективного господарювання за органічними стандартами.

Seminar_05.11.13-2Всі інші виступаючі звертали увагу на необхідності дотримання взятого вітчизняними органічними виробниками курсу на європейські стандарти якості та доречності формування в Україні органічного регулювання, яке б максимально узгоджувалось з вимогами та практикою Євросоюзу. Зокрема, керівник проекту мережі "Терра Органіка" Ольга Іванова поділилась досвідом розвитку роздрібної торгівлі органічними продуктами на прикладі власної франчайзингової мережі, яка теж за взірець бере досвід схожих систем збуту у Європі.

 
There are no translations available.

Confer_31.10.1331 жовтня 2013 р. в Києві відбулася Міжнародна конференція з питань безпеки харчової продукції «Реформування системи безпеки харчової продукції в Україні: модель на майбутнє».

Метою заходу було продовження державно-приватного діалогу з реформування системи безпеки харчової продукції та підтримка проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів», зареєстрованого в Парламенті (реєстраційний № 3102 від 20.08.2013 р.).

На конференції обговорювались наступні питання:
-    Європейські підходи до регулювання безпеки харчової продукції.
-    Кращі практики контролю безпеки продовольства з метою забезпечення безпеки споживачів.
-    Підтримка балансу між захистом споживачів і дерегуляцією підприємницької діяльності.
-    Сучасні системи управління безпечністю харчових продуктів.

В роботі конференції прийняв участь Голова Правління Федерації органічного руху України Євген Милованов, який акцентував увагу присутніх на підтримці та розвитку в державі органічного агровиробництва з метою забезпечення споживачів безпечною харчовою продукцією, особливо на прикладі європейських країн, враховуючи євроінтеграційні прагнення України.

 
There are no translations available.

TK_82_organic30 жовтня 2013 р. виконавчий директор Федерації органічного руху України прийняв участь у засіданні Координаційної ради з екологічного маркування, яка створена при Технічному комітеті стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища України» (ТК 82), членом якого є Федерація органічного руху України.
Під час засідання розглядалися та обговорювалися проекти екологічних стандартів:
СОУ ОЕМ Послуги навчання («зелений клас»). Екологічні критерії.
СОУ ОЕМ Паливо автомобільне альтернативне. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу.
СОУ ОЕМ Чаї та чайні напої. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу.
СОУ ОЕМ Послуги банні. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу.

Пропоновані редакції екологічних стандартів розроблені згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024:1998 (ДСТУ ISO 14024:2003) і встановлюють добровільні екологічні вимоги, які визначатимуть екологічні переваги продукції певної категорії на усіх етапах життєвого циклу, з метою її позначення знаком екологічного маркування.
Ухвалені проекти екологічних стандартів упроваджуються до української системи екологічної сертифікації та маркування продукції з метою сприяння розвитку сталого споживання та виробництва за визначеними категоріями продукції.

ProskuryakovУчасть у засіданні Координаційної ради прийняв і Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Він акцентував увагу присутніх на найбільш важливих екологічних загрозах та викликах сьогодення і шляхах їх подолання, важливості енергетичної незалежності України, зокрема впровадження ресурсо- та енергоощадних технологій, організації нарізного збирання сміття, зокрема відпрацьованих побутових електричних батарейок, важливості збереження біорізноманіття та зелених насаджень й, відповідно, розробки та впровадження екологічних критеріїв та стандартів в різних сферах виробництва. Особливо він наголосив на реалізації пілотного проекту «Зелений клас», який здійснюється за ініціативи та координації Міністерства екології та природних ресурсів України та особисто Міністра.