UKR RUS ENG

Концепция государственной Программы развития органического производства в Украине - Мета Програми

Концепция государственной Программы развития органического производства в Украине
Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма
Мета Програми
Основні цілі та завдання Програми
Аналіз передумов, проблем, можливостей та ризиків для виконання програми
Напрями виконання Програми
Строки та критерії виконання Програми
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення виконання Програми
Все страницы

 

Метою Програми є забезпечення сталого розвитку аграрного комплексу України шляхом розвитку та підтримки ведення органічного виробництва як одного з пріоритетних напрямків реалізації державної аграрної політики спрямованого на:

  • збереження та поліпшення родючості ґрунтів;
  • забезпечення конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції України у світовий економічний простір;
  • сприяння збереженню здоров’я нації шляхом забезпечення населення якісними та безпечними сертифікованими органічними як продуктами харчування, так і іншими товарами;
  • охорону навколишнього середовища та збереження біорізноманіття;
  • створення належних умов для розвитку сільських територій.