UKR RUS ENG
There are no translations available.

21 лютого 2013 р. Європейська комісія оприлюднила повідомлення про розробку Проекту Регламенту Комісії, яким вносяться зміни до Постанови (ЄС) № 1235/2008, що містить детальні правила для виконання Постанови Ради № 834/2007 щодо заходів стосовно імпорту органічних продуктів з третіх країн. Ухвалення документу очікується наприкінці червня 2013 р. Він набуде чинності 1 січня 2014 р. Термін подачі коментарів спливає 21 квітня 2013 р.

dovidnik1Сфера дії документу поширюється на продукти сільського господарства (включаючи продукцію аквакультури), призначені для розміщення на ринку ЄС як органічні продукти. Метою Проекту є покращення можливостей для контролю за обігом імпортних органічних продуктів. Органічні продукти, що імпортуються до ЄС, мають супроводжуватися сертифікатом, що видається компетентним органом управління або контролюючим органом у третій країні, які, відповідно до законодавства ЄС, визнаються як еквівалентні, зокрема пройшли процедуру авторизації імпорту в будь-якій країні-члені ЄС згідно зі статтею 19 Регламенту ЄС № 1235/2008.

dovidnik2У Проекті зазначено, що протягом останніх років урядами або приватними установами деяких третіх країн були розроблені та запроваджені спеціальні системи контролю за обігом органічних продуктів. Відповідно до документу, пропонується надати можливість контролюючим органам, що здійснюють сертифікацію імпортної продукції з третіх країн до ЄС, вносити до сертифікатів конкретні посилання на ці системи з метою покращення процесу моніторингу вказаної продукції. Крім того, передбачається зазначати безпосередньо у сертифікаті код контролюючого органу третіх країн. Це дозволить краще відслідковувати, який саме орган здійснив сертифікацію продукції, та режим, за якого товар був імпортований.Наведені вище зміни узгоджені з позицією Регуляторного комітету ЄС з виробництва органічної продукції.

Федерацією органічного руху України вже здійснено переклад на українську мову більшості нормативних документів Євросоюзу щодо регулювання органічного сектору. Всі згадані документи було опубліковано у Довідниках стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів Книга 1 та Книга 2, які вийшли з друку у 2008 та 2010 рр. відповідно. Зараз у Федерації органічного руху України завершується робота над Книгою 3 Довідника стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів, у яку увійдуть всі нормативні документи щодо регулювання органічного сектору, які прийняті Євро комісією у період грудня 2010 – травня 2013 рр. Книга, яку планується надрукувати наприкінці першого півріччя 2013 р., заслуговує на увагу як з боку вітчизняних підприємств, що постачають або мають намір постачати органічну продукцію до ЄС, так і для тих, хто імпортує органічні продукти з Євросоюзу.

 
There are no translations available.

organic-20132 квітня 2013 р. в Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбулась нарада з питань підготовки та проведення XXV Міжнародної виставки «АГРО-2013». В згаданому заході прийняв участь Голова Правління Федерації органічного руху України Є.В. Милованов. В ході зустрічі обговорювалися формат, умови, терміни проведення різноманітних тематичних заходів. Зокрема, протягом 22-25 травня 2013 р. в рамках «АГРО-2013» спільними зусиллями Міністерства аграрної політики та продовольства України, ТОВ «ПромФінІнвест -Груп» та Федерації органічного руху України буде організовано спеціалізовану виставку «ORGANIC-2013», яка буде супроводжуватись дегустаційним шоу «Смак органіку».

Більше інформації про виставку можна отримати на сайті: http://agroexpo.com.ua/Ukr/organic.php

 
There are no translations available.

Za_plugom_obklad_lyce13 березня 2013 р., до 150-річчя з дня народження В.І.Вернадського (1863-1945), спільними зусиллями Федерації органічного руху України, Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» та видавничої компанії «АРС» виходить з друку збірка статей О.М.Апанович «За плугом Господь іде».

Ця збірка праць видатної української дослідниці входить до серії «Бібліотека журналу «ORGANIC UA», що видається з 2009 р.
Олена Михайлівна Апанович (1919—2000) — видатний український історик, дослідниця історії козацтва та один з найкращих вітчизняних фахівців з вивчення наукової спадщини організатора і першого президента Української Академії наук В.І.Вернадського.
«За плугом Господь іде» – одна з останніх робіт О.М.Апанович, у якій вона глибоко досліджує агрокультуру українського селянства й козацтва в контексті ідей наших видатних співвітчизників - Сергія Подолинського та Володимира Вернадського.
Крім того, до збірки входять дві статті, написані О.М.Апанович у 1992-1993 рр., в яких постають незнайомі факти з життя видатного українського вченого В.І.Вернадського, аналізується його концепція біосфери та ноосфери.
Видання рекомендується Федерацією органічного руху України для студентів, науковців, викладачів, справжніх патріотів України, всіх тих, хто цікавиться питаннями сільського господарства, екології та історії. Ця книга варта не лише бути прочитаною, але й стати яскравою перлинкою власної бібліотеки людини, що звикла думати та приймати рішення.


Ця збірка праць видатної української дослідниці входить до серії «Бібліотека журналу «ORGANIC UA», що видається з 2009 р.

Олена Михайлівна Апанович (1919—2000) — видатний український історик, дослідниця історії козацтва та один з найкращих вітчизняних фахівців з вивчення наукової спадщини організатора і першого президента Української Академії наук В.І.Вернадського.

«За плугом Господь іде» – одна з останніх робіт О.М.Апанович, у якій вона глибоко досліджує агрокультуру українського селянства й козацтва в контексті ідей наших видатних співвітчизників - Сергія Подолинського та Володимира Вернадського.

Крім того, до збірки входять дві статті, написані О.М.Апанович у 1992-1993 рр., в яких постають незнайомі факти з життя видатного українського вченого В.І.Вернадського, аналізується його концепція біосфери та ноосфери.

Видання рекомендується Федерацією органічного руху України для студентів, науковців, викладачів, справжніх патріотів України, всіх тих, хто цікавиться питаннями сільського господарства, екології та історії. Ця книга варта не лише бути прочитаною, але й стати яскравою перлинкою власної бібліотеки людини, що звикла думати та приймати рішення.

 
There are no translations available.

VERNADSKIY_1-3_tom12 березня 2013 р., в день святкування 150-ї річниці з дати народження В.І.Вернадського, спільними зусиллями Федерації органічного руху України, Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» та видавничої компанії «АРС» виходить з друку тритомне зібрання творів В.І.Вернадського. Ця збірка праць видатного українського вченого входить до серії «Бібліотека журналу «ORGANIC UA», що видається з 2009 р.

Володимир Іванович Вернадський (народився 12 березня 1863 р.) - природознавець, видатний мислитель, мінералог і кристалограф, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології і вчення про біосферу, організатор Української Академії Наук. У своїх дослідженнях розглядав наукові проблеми, що представляють найбільш практичне значення: будови силікатів, геохімії рідкісних і розсіяних елементів, пошуків радіоактивних мінералів, ролі організмів у геохімічних процесах, визначення абсолютного віку гірських порід і багато ін. Створена Вернадським біогеохімія вивчає геохімічні процеси, в яких беруть участь організми. Вона ж задіяна у вирішенні низки проблем не тільки мінералогії, агрохімії, грунтознавства, фізіології рослин, геоботаніки, біохімії, але й органічного сільського господарства, охоплюючи глибокі питання розвитку життя на Землі, оскільки вони стосуються взаємозв'язків неорганічної та органічної природи. Еволюція рослинного і тваринного світу, питання мінерального живлення рослин, ряд їхніх хвороб не можуть успішно розроблятися без вирішення проблем біогеохімії, без урахування поширення мікроелементів у рослинах, грунтах, воді тій чи іншій області земної кори.

Успішне вирішення висунутих у сучасну епоху на перший план різноманітних глобальних проблем, екологічних в тому числі, неможливе без звернення до вчення Вернадського про біосферу і ноосферу, в якому сформульовані принципи взаємодії природи і суспільства. Вчення Вернадського про біосферу - це цілісне фундаментальне вчення, органічно пов'язане з найважливішими проблемами збереження і розвитку життя на Землі, що знаменує собою принципово новий підхід до вивчення планети як розвиваючої саморегульованої системи в минулому, сьогоденні і майбутньому.

В перший том зібрання творів В.І.Вернадського входять його роботи під загальною назвою «Біосфера і ноосфера»,
у другий том увійшли «Нариси геохімії»,
в третій том включені «Роздуми натураліста».

Вернадський (1863-1945) - один з найбільш видатних організаторів науки в світі, по силі думки і широті охоплення природних явищ стоїть в одному ряду з такими корифеями, як Леонардо да Вінчі, Йоганн Вольфганг Гете, Михайло Ломоносов та Жорж-Луї Леклерк де Бюффон. Тонкий, детальний аналіз явищ реальності, і на цьому фоні - грандіозні узагальнення, що охоплюють весь космос, земну кору, біосферу і Землю як планету, живу речовину, людину і людство - такі в загальному вигляді причини найтіснішого, не випадкового, а внутрішнього, органічного зв'язку природознавства і філософії у творчості В.І.Вернадського. Це дає всі підстави говорити про нього як про видатного натураліста, великого мислителя ХХ століття не тільки в масштабах України або Росії, але і всього світу.

Справжнє зібрання творів В.І.Вернадського рекомендується Федерацією органічного руху України не тільки для студентів, науковців, викладачів природничих дисциплін, але й для всіх тих, кого цікавлять питання біології, екології, хімії, фізики, мінералогії, філософії та історії науки. Ці книги гідні зайняти почесне місце в книжковій колекції, як любителя наукової літератури, так і людини, що намагається постійно розширювати власний кругозір.