UKR RUS ENG

НОВИНИ

There are no translations available.

11 квітня 2013 р. у Національному Науковому Центрі “Інститут аграрної економіки” відбулася МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ», організаторами якої виступили Інститут аграрної економіки, Інститут агроекології і природокористування, Інститут обліку і фінансів та Наукове Товариство імені Сергія Подолинського.

 

433Конференція, що зібрала майже 100 учасників, присвячена 150-річчю від дня народження В.І.Вернадського. Роботу заходу відкрив д.е.н., професор, академік НААН, директор ННЦ “Інститут аграрної економіки” Лупенко Ю.О. У роботі конференції активну участь приймають члени Федерації органічного руху України. Серед інших,  з доповідями виступили: д.е.н., проф. Національного університету біоресурсів і природокористування України  САВЧУК В.К.: «Біоекономіка як імператив рівноважного природокористування»; Голова Правління Федерації органічного руху України, к.е.н. Милованов Є.В.: «Розвиток ринку органічних продуктів як складова формування зеленої економіки»; керівник Центру екологічної культури (м. Запоріжжя) Пічкур Н.В.: «Формування ноосферного світогляду людини – найважливіший фактор збалансованого розвитку агросфери Украіни»; к.е.н., заступник завідувача відділу, ННЦ “Інститут аграрної економіки” ХОДАКІВСЬКА О.В.: «Екологізація аграрного виробництва: шляхи розв’язання проблеми у працях В.І. Вернадського».
 
There are no translations available.

03_04_2013_UKRINFORM3 квітня 2013 р. сертифікаційною компанією «Органік Стандарт» (співзасновником якої є Федерація органічного руху України), спільно з іноземними партнерами було організовано у м. Києві конференцію «Органічне рослинництво - 2013: Належний захист та живлення рослин задля задоволення потреб ринку в якісних органічних продуктах».

Захід, що зібрав близько 100 учасників, проводився з метою ознайомлення виробників органічної продукції з доступними технологіями і засобами удобрення та захисту культур при веденні органічного рослинництва задля отримання якісної органічної продукції.

Окрім того, сільськогосподарських виробників було проінформовано про умови та можливості успішної реалізації органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Під час конференції, в роботі якої прийняли участь і члени Федерація органічного руху України, відбувалося неформальне спілкування між виробниками органічної продукції, представниками переробних підприємств та трейдерів, а також виробниками ЗЗР та добрив для органічного рослинництва. Це дало можливість не тільки налагодити корисні контакти, а й впевнитись у правильності обраного шляху органічного виробництва, враховуючи стабільно зростаючий в Україні та світі споживчий попит на сертифіковані органічні продукти.

 
There are no translations available.

Fond_UKRAINA_Vernadskiy2 квітня 2013 р. у Києві в приміщенні Президентського Фонду Л.Кучми «Україна» відбулась презентація збірки праць Володимира Вернадського, виданої спільними зусиллями Федерації органічного руху України, Фонду «Україна» та видавничої компанії «АРС».

До збірки книжок, які стали частиною бібліотеки журналу «ORGANIC UA», увійшли такі праці видатного вченого як «Біосфера та ноосфера», «Нариси геохімії» та «Роздуми натураліста». «Значення творчості академіка В.І. Вернадського для сучасного розвитку цивілізації», - такою була тема засідання інтелектуального клубу.

Більше інформації про презентацію можна буде прочитати на сторінках чергового журналу "ORGANIC UA", що планується до виходу у квітні місяці.

 
There are no translations available.

21 лютого 2013 р. Європейська комісія оприлюднила повідомлення про розробку Проекту Регламенту Комісії, яким вносяться зміни до Постанови (ЄС) № 1235/2008, що містить детальні правила для виконання Постанови Ради № 834/2007 щодо заходів стосовно імпорту органічних продуктів з третіх країн. Ухвалення документу очікується наприкінці червня 2013 р. Він набуде чинності 1 січня 2014 р. Термін подачі коментарів спливає 21 квітня 2013 р.

dovidnik1Сфера дії документу поширюється на продукти сільського господарства (включаючи продукцію аквакультури), призначені для розміщення на ринку ЄС як органічні продукти. Метою Проекту є покращення можливостей для контролю за обігом імпортних органічних продуктів. Органічні продукти, що імпортуються до ЄС, мають супроводжуватися сертифікатом, що видається компетентним органом управління або контролюючим органом у третій країні, які, відповідно до законодавства ЄС, визнаються як еквівалентні, зокрема пройшли процедуру авторизації імпорту в будь-якій країні-члені ЄС згідно зі статтею 19 Регламенту ЄС № 1235/2008.

dovidnik2У Проекті зазначено, що протягом останніх років урядами або приватними установами деяких третіх країн були розроблені та запроваджені спеціальні системи контролю за обігом органічних продуктів. Відповідно до документу, пропонується надати можливість контролюючим органам, що здійснюють сертифікацію імпортної продукції з третіх країн до ЄС, вносити до сертифікатів конкретні посилання на ці системи з метою покращення процесу моніторингу вказаної продукції. Крім того, передбачається зазначати безпосередньо у сертифікаті код контролюючого органу третіх країн. Це дозволить краще відслідковувати, який саме орган здійснив сертифікацію продукції, та режим, за якого товар був імпортований.Наведені вище зміни узгоджені з позицією Регуляторного комітету ЄС з виробництва органічної продукції.

Федерацією органічного руху України вже здійснено переклад на українську мову більшості нормативних документів Євросоюзу щодо регулювання органічного сектору. Всі згадані документи було опубліковано у Довідниках стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів Книга 1 та Книга 2, які вийшли з друку у 2008 та 2010 рр. відповідно. Зараз у Федерації органічного руху України завершується робота над Книгою 3 Довідника стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів, у яку увійдуть всі нормативні документи щодо регулювання органічного сектору, які прийняті Євро комісією у період грудня 2010 – травня 2013 рр. Книга, яку планується надрукувати наприкінці першого півріччя 2013 р., заслуговує на увагу як з боку вітчизняних підприємств, що постачають або мають намір постачати органічну продукцію до ЄС, так і для тих, хто імпортує органічні продукти з Євросоюзу.